Måndag 21 september 2020

Gräns för vilda svin!

Vildsvin lär ha funnits i Sverige på stenåldern. Typ 10 000 år sedan. Det finns däremot inga bevis på att det funnits vildsvin i nuvarande Sverige under vikingatiden eller medeltiden. Så i tusentals år har det överhuvudtaget inte funnits vilda svin i Sverige.

På 1600-talet utrotades en stam vildsvin på Öland, som tidigare blivit utplanterade. Men kung Fredrik I valde att åter plantera ut djuren på Öland år 1723. Detta ledde dock till sådant missnöje bland öns bönder, att svinen utrotades helt på ön år 1752.

Men i slutet av 1800-talet planterades åter detta djur in på godset Skeppsta i Södermanland.

På 1940-talet skedde rymningar från hägn i Södermanland. Och 1987 kunde man registrera en frilevande hjord på 100 djur i Södermanland. Samma år rev Sveriges riksdag upp ett tidigare beslut från 1980 som slog fast att vildsvin var oönskade i Sverige. Istället beslöt riksdagen att vildsvinet skulle betraktas som en naturlig del av den svenska faunan.

Resten är historia. Idag växer stammen okontrollerat. Antalet vildsvin i Sverige uppgår idag till cirka 300 000.

Ett annat mått på antalet vildsvin är avskjutningen. År 1990 sköts 300 vildsvin. Ifjol passerades 120 000 skjutna vildsvin, vilket kan jämföras med cirka 90 000 skjutna älgar samma år. 1990 sköts exempelvis 130 000 älgar.

I arbetet med en nationell förvaltningsplan för vildsvin så konstaterade Naturvårdsverket ifjol att den totala kostnaden för viltolyckor med vildsvin, har fördubblats under de senaste fem åren och uppgick 2018 till fem miljarder svenska kronor, varav en miljard avsåg spårbunden trafik. Vildsvinsolyckornas andel av kostnaden var därmed lika stora som älgolyckornas.

Enbart i Västra Götaland rapporteras år 2019 hela 856 trafikolyckor med vildsvin. År 2015 var motsvarande siffra 318. Hittills under januari månad 2020 har 72 vildsvinsolyckor rapporterats i länet.

I veckan slog LRF larm om konsekvenserna för jord- och skogsbrukare. I en enkät med 6 800 medlemmar konstaterar LRF att den lavinartade utvecklingen nu på allvar påverkar både framtidstro och välmående för bönderna.

70 procent av lantbrukarna säger att de har vildsvinsskador på sin mark. Det är klart att detta ger avtryck hos drabbade företagare, och kan vara psykiskt pressande. Med vildsvin i området så vet inte lantbrukaren vad djuren kommer förstöra nästa gång. Dessutom konstateras att fyra av tio lantbrukare numer tvingas anpassa sina odlingar efter viltet.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet räknade för några år sedan ut att enbart jordbrukets kostnader för vildsvinsskador då uppgick till 1,1 miljarder kronor.

Frågan som måste lyftas upp är vilken skada som vildsvin idag ska tillåtas åsamka vår samhällsekonomi?

Det finns självklart ett jaktligt värde med vildsvin, men om man räknar med skador i jord- och skogsbruk, villaträdgårdar, golfbanor, fotbollsplaner och alla trafikolyckor så är det uppenbart att vildsvinstammen samhällsekonomiskt inte hamnar på plus. Nuvarande stam är en klar belastning för hela samhällsekonomin.

Hittills har lagstiftning utgått från huvudtesen att bevara vildsvinsstammen. Men detta är idag passerat. Det är uppenbart.

Det är hög tid att samhället sätter en tydlig gräns för hur många vildsvin som långsiktigt är acceptabelt i Sverige, och anpassar regelverk därefter. Antalet vildsvin måste minskas radikalt. Ett minimum är en halvering.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.