Söndag 18 november 2018

Green & Sten

Regeringen vill ha en bred förhandling om tänkta höghastighetsjärnvägar mellan storstäderna.

Initiativet applåderas av Västra Götalandsregionen. Inte så mycket för att skapa förbindelser just till Stockholm – utan för att banan passar utmärkt in i regionens strategi för att knyta Jönköpings-regionen närmare Göteborg. Därför driver regionen linjen att staten bör öppna fler hållplatser utmed banan samt (och det är viktigast) att den börjar byggas mellan Göteborg och Borås.

Nu är det inte så att hela regeringen applåderar detta bygge, som beräknas kosta 200 – 350 miljarder kronor. Om ingen annan finansiering hittas så kommer projektet tränga ut andra angelägna järnvägsprojekt i kommande infrastrukturplan.

Det är ingen hemlighet att Miljöpartiet pressat Socialdemokraterna till förhandlingsbordet. MP är starkt för den nya järnvägen. Hotet mot S tycks vara att annars inte släppa fram nämnda infrastrukturplan i vår. Samtidigt hoppas MP på draghjälp av Centerpartiet som också är tillskyndare höghastighetsbanor. Övriga allianspartier är kallsinniga, och inom M och L direkt negativa. Detta trots att hela projektet tidigare lyfts fram som ett stort statusprojekt av samtliga allianspartier.

Det är mycket möjligt att S och M finner varandra i förhandlingen och dämpar entusiasmen för höghastighetsbanor. Skulle så ske, så är sprickorna akut uppenbara i såväl nuvarande regering, som i det borgerliga alliansalternativet. Även i denna fråga, bör tilläggas, efter veckans S och M-flirt kring migrationspolitiken.

Finns då motsvarande initiativ för att satsa på den viktigaste järnvägen mellan Göteborg och Stockholm; Västra stambanan?

Icke då. Här pågår inga partiöverläggningar för att säkerställa fjärrtrafik, utvecklad regiontrafik och smidig godstrafik. Alla vet förutsättningen; ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås. Med sikte att fortsätta upp till Falköping. För en spottstyver av investeringen i höghastighetsbanor skulle kapaciteten mångdubblas på hela stambanan.

Istället för en gemensam kraftsamling för detta projekt, pågår en märklig debatt i Skaraborg mellan riksdagsledamöterna Monica Green (S) och Sten Bergheden (M).

Bägge säger sig vara starka anhängare av att bygga ut Västra stambanan. Men diskussionen som pågår i Skaraborgsbygden och lokalpressen är vems fel det är om banan inte prioriteras av statsmakterna?

Men, hallå!, frågan är väl inte avgjord ännu? Eller så är den det, och de båda riksdagsledamöterna gör sitt bästa för att ”röra upp damm i manegen” och skylla misslyckandet på varandra.

Detta är djupt oroväckande. Istället för att samlas över partigränserna för att gentemot regering och riksdag säkra Västra stambanans framtid, så medverkar Monica Green och Sten Bergheden till att bädda för att satsningen på Västra stambanan uteblir. Det är ett högt spel.

Första maj talade ansvarig infrastrukturminister Tomas Eneroth i Skövde. Ett stenkast från Västra stambanan. Det är symptomatiskt att inget utspel gjordes om Västra stambanans framtid.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.