Torsdag 28 maj 2020

Grön omställning gynnar landsbygden

Det finns ingen annan väg; Sverige och hela världen måste göra en grön omställning för en miljömässigt hållbar utveckling.

Även om den enskilde individen kan göra mycket handlar det om en grundläggande systemförändring av vårt samhälle. Därför måste det till förändringar av styrmedel, skatter, avgifter och regleringar för att driva samhällsutvecklingen åt rätt håll.

Det finns politiker som försöker ge sken av att vi i Sverige egentligen inte behöver göra någonting alls för att motverka de allvarliga klimatförändringarna.  Men allt hänger ihop.

I en global strategi för hållbar utveckling, måste alla delar dra åt samma håll. Så även i vi i Sverige. Detta oavsett om vi ligger längre fram än andra länder. Dessutom kommer Sveriges ambitioner vara en framtida konkurrensfördel när svenska företag utvecklar nya tekniker, tjänster och system för att skapa en grönare framtid.

Andra politiker hänvisar till den enskilde individen, och att det är denne som ska fixa omställningen. Men även om så alla medborgare källsorterar och lever klimatsmart, så kommer det inte räcka om inte statsapparaten och det offentliga Sverige styr de stora systemen åt rätt håll.

Det är på landsbygden som resurser och möjligheter finns för den gröna omställningen. Det är hur vi hanterar jord, skog och vatten som kommer avgöra hur vi klarar omställningen.

Samtidigt är det just landsbygdens folk som är de som snabbast påverkas negativt av de klimatförändringar vi upplever. För det är landsbygdernas näringar som drabbas hårdast av torka, bränder, stormar och rubbade ekosystem.

Landsbygdens näringar och befolkning behöver gå i spetsen för den gröna omställning som vårt samhälle står inför.

På ett politiskt område kan det upplevas finnas en konflikt mellan landsbygden och en nödvändig styrning mot ett klimatsmart samhälle. Det gäller bilens framtida roll.

Bilen är helt nödvändig för landsbygdens människor. Den ger frihet att röra sig. Precis den frihet som andra i vårt samhälle tar för given, med skattesubventionerade tunnelbanor, bussar och spårvagnar.

Ökade drivmedelspriser slår hårt mot den som saknar alternativ.  Det är lätt att förstå många landsbygdsbors frustration över ökad beskattning av fossila drivmedel.

Å andra sidan är omställningen från fossilberoende till klimatneutralitet minst lika viktig för Sveriges landsbygder som för städerna. Lösningen ligger inte i att vettlöst driva linjen att bensin och diesel inte ska beskattas. Det är en återvändsgränd.

Naturligtvis måste skatter och avgifter premiera det som är långsiktigt hållbart utifrån miljö och klimat. Det innebär med nödvändighet att sådant som förgiftar och miljöförstör ska beskattas hårdare.

Staten måste peka ut andra vägar att kompensera landbygden för de högre avgifter som drabbar dem. Ett sådant exempel är den förändring av grundavdrag som regeringen nu föreslår. Den borde vara högre och dessutom omfatta fler.

Men det är nödvändigt att också reformera reseavdraget så att avdraget tar större hänsyn till avstånd.  Dessutom särskild hänsyn till de delar av landet som saknar bra kollektivtrafik.

Inom ramen för kommande skatteöversyn är det viktigt att en grön skatteväxling – där skatt minskar på arbete men höjs på miljöförstörande verksamheter – också leder till rimliga effekter för landsbygdens näringar och befolkning.

En grön omställning är inte bara rimlig – den är nödvändig. Men det är inte rimligt att människor på landsbygden ska bestraffas och tvingas ta en för stor del av kostnaden för den gröna omställningen av våra transporter.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.