Tisdag 21 maj 2019

Grönt ljus för Västsverige

Det Västsvenska trafikpaketet är gigantiskt. Paketet innehåller stora satsningar på vägar och järnvägar för att utveckla en gemensam arbetsmarknadsregion.

Sammanlagt kostar paketet 34 miljarder kronor (2009 års prisnivå). Staten står för hälften. Till det kommer en regional medfinansiering från Västra Götaland, Göteborg samt Halland. Det var för att klara detta, som riksdagen godkände trängselskatt i Göteborg. Enbart trängselskatten ska stå för 14 miljarder kronor i projektet.

Den mest diskuterade delen av paketet är Västlänken. Den innebär att nya järnvägar byggs under Göteborg som ger möjlighet för regiontåg att passera staden och nå tre stationer i Göteborg. Utöver en ny del av centralstationen, så byggs stationer under Hagaparken och Korsvägen. Därmed kan regiontåg från Skaraborg, Bohuslän, Fyrbodal, Sjuhärad och Halland smidigt passera Göteborg. Den flaskhals som nuvarande centralstation är, byggs bort. Befintliga stationer kan prioritera fjärrtågen, och tågen tvingas inte åka in och ut på samma spår.

Det säger sig självt att effektiviteten ökar och fler tåg kan gå. Och med det vinner miljön.

Självklart har detta skapat oro. Och lika uppenbart är att byggena av Västlänken under flera år kommer påverka invånarna i Göteborg. När lokala populistpartiet Demokraterna i höstas gick till val på att stoppa Västlänken fick de också 17 procent av rösterna. Men Demokraterna har aldrig haft, och kommer inte få, något inflytande för att stoppa för vare sig Västlänken eller det Västsvenska trafikpaketet.

För Västsverige var det oerhört viktigt att Högsta domstolen i början av februari, slutligt och definitivt, gav grönt ljus för Västlänken. Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd för den överklagan som gjorts av tidigare miljödom i Mark- och miljööverdomstolen.

För att inse betydelsen av detta projekt måste man också förstå den utveckling som pågår i hela Västsverige. Redan det år Västlänken kommer invigas, år 2026, kommer invånarantalet i regionen ha ökat med cirka 200 000 personer jämfört med när beslutet togs att bygga den. Med oförändrad takt i befolkningstillväxten har Västra Götaland två miljoner invånare kring år 2070.

En allt större del av persontransporter i Västsverige måste över till spårbunden kollektivtrafik, och till bussar också för den delen. Men tyvärr har hittills spårvägarna i Västsverige varit rena stenåldern jämfört med hur pendeltrafiken byggts upp inom Storstockholm och Mälardalen. Även Skånes regionala Pågatåg ligger långt före Västtrafik.

Det som gjort detta projekt möjligt är att göteborgare, skaraborgare, bohuslänningar, hallänningar, dalslänningar och älvsborgare agerat samfällt. Man snyter nämligen inte ut 30 – 40 miljarder ur statens infrastrukturplaner – i konkurrens med andra mäktiga regioner i landet – utan att agera kraftfullt tillsammans.

För invånarna kommer avstånden kortas mellan Skaraborg och Göteborg. Men också till andra tillväxtcentra runt om i Västsverige. Västra Götaland blir rundare. Det bådar gott för framtidens möjligheter till arbetstillfällen, företag och utveckling. Och för miljö och klimat.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.