Söndag 24 januari 2021

Halvtid i politiken

För att uppmärksamma att det är halvtid i mandatperioden så har Skaraborgsbygden skickat ut ett antal frågor av särskild betydelse för Skaraborg till de tio riksdagsledamöter som är valda att företräda Skaraborgarna. Västsverige har oavsett färg på regeringar i decennier tillbaka haft få ministerposter. Det gör att ansvaret att uppmärksamma frågor som berör Skaraborgaren vilar på våra riksdagsledamöters axlar i den annars så Stockholmscentrerade rikspolitiken.  Därför är svaren extra intressanta att läsa.

Utan att gjort en djupare studie så är min och även andras uppfattning att riksdagsledamöterna i mindre omfattning än tidigare mandatperioder profilerat sig genom att synas i de traditionella medierna på debatt och nyhetsplats, Sten Bergheden (M) undantagen. Väl medveten om att de sociala medieplattformarna tagit över som viktigast att synas i och vara på, så bör det dock ligga i ledamöternas intresse att i högre utsträckning visa vad de gör för sina väljare i alla medier.

Nio av tio ledamöter har valt att svara på frågorna som Skaraborgsbygden skickat ut, den som trots påminnelse inte svarat är Ebba Busch (Kd). Kristdemokraternas ledare bor förvisso inte i Skaraborg, men sitter som personvald ledamot på Skaraborgsbänken då hon fick flest andel personkryss här och jag hoppas att hennes intresse också omfamnar Västra Stambanan, Försvaret, Livsmedelsproduktion, Fordonsindustrin och andra frågor som är särskilt viktiga i Skaraborg. Här är det upp till bevis.

En av frågorna som ledamöterna har svarat på är Västra Stambanans behov av mer kapacitet och ytterligare spår på sträckan Alingsås – Göteborg, här finns en intressant samstämmighet från samtliga. I statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring så meddelade han ”att regeringen under nästa år avser att återkomma med en infrastrukturproposition till riksdagen, med förslag till en långsiktig utveckling av vår infrastruktur”. Genom att agera gemensamt över parti- och blockgränser har ”våra” riksdagsföreträdare möjlighet att visa hur opinionsarbete och gemensamt uppträdande kan göra skillnad. Kampen om infrastruktursatsningar i landet kommer vara stenhård och jag hoppas att Skaraborgs riksdagsledamöter agerar utifrån talesättet ”Hungriga vargar jagar bäst” med tillägget i flock.

Under den pågående Coronapandemin så har antalet närvarande ledamöter i riksdagen och andra folkvalda församlingar temporärt minskats ner för att minska riskerna för smittspridning. Det har gett de som generellt vill se färre politiker ny energi i debatten. När enkammarriksdagen infördes 1971 hade Sverige precis passerat 8 miljoner invånare och antalet ledamöter var 350 stycken, nu har Sverige 10,3 miljoner invånare och 349 ledamöter. Under samma period har antalet folkvalda minskat i de allra flesta kommuner och landsting/regioner. För att den representativa demokratin ska fungera så behövs inte färre men väl aktiva folkvalda, svaren på Skaraborgsbygdens frågor går att ha invändningar mot, men engagemanget finns och det är det viktigaste.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.