Onsdag 26 september 2018

Hotad yttrandefrihet

Ett mycket allvarligt tecken i tiden är hur grundläggande fri och rättigheter ifrågasätts. Återkommande sker attacker på människors rätt att torgföra sina åsikter. Det sker internationellt. Det sker i Sverige.

I veckan kunde vi följa hur spansk militärpolis brutalt slog ner medborgare vars enda ”brott” var att de ville lägga sin röstsedel i en valurna.

I USA fortsätter Donald Trump att piska fram hatiska nationalistiska känslor. Gärna med ”fake news” och  ”alternativa fakta”. Nu också genom att kräva att fotbollsspelare ska hylla nationalsången.

I Sverige förs fram förslag om att ändra grundlagen, förbjuda partier och förbjuda demonstrationer. Till och med av riksdagspartier och regeringsföreträdare.

Men frågan om vad som anses tillåtet uttrycka är mer subtil än så.

Inför årets bokmässa fördes en intensiv debatt om vilka som inte ska ha rätt att visa sig på mässan eftersom en liten högerextremistisk tidskrift hade getts tillstånd att ha en monter.

Detta har fått delar av svensk kulturelit att driva tesen att mässan av detta skäl borde bojkottas. Detta drevs så till den milda grad att de som trots allt gick till bokmässan (för att ta del av tusentals andra montrar, föreläsningar, seminarier och debatter) av denna självutnämnda upplysta elit närmast var att betrakta som antidemokratiska förrädare. De var i varje fall inte kulturpolitiskt rumsrena. Det är beklämmande att se hur annars så frispråkiga kulturdebattörer och pålästa författare plötsligt tystnar i rädsla för att inte följa strömmen.

Tidningen Fokus uppmärksammade nyligen en amerikansk studie om hur 1500 amerikanske universitetsstuderande ser på yttrandefriheten. Studien har gjorts av statsvetaren John Villasenor som är kopplad till tankesmedjan Brookings.

Hälften av dessa akademiker tycker det är rimligt att tysta personer med åsikter de inte gillar, genom att överrösta dem eller störa dem. En femtedel ansåg att det även är berättigat att med våld stoppa talare som man inte gillar. Men vart leder ett sådant samhälle?

Det är varje medborgares rätt att föra ut sina åsikter. Inte bara i tal och skrift. Utan även att tillsammans med likasinnade få använda det  offentliga rummet för demonstrationer och manifestationer.

Varje försök att inskränka dessa rättigheter är att ge sig in på ett sluttande plan. I förlängningen inskränks vår demokratis grundfundament.

Det finns självklart många skäl för lagstiftarna att noggrant pröva hur lagstiftningen för hets mot folkgrupp bör tillämpas och hur de framtida gränsdragningarna ska se ut. Men att börja tulla på yttrandefriheten och rätten att demonstrera, bilda partier och argumentera, leder samhället i en riktning som enbart de mest förhärdade antidemokrater skulle applådera. För dessa högerextremister, och vänsterextremister, är målet att rasera vår demokrati.

Bokmässan och demonstrationerna i Göteborg visar att vår demokrati, vår öppenhet och vår yttrandefrihet faktiskt står pall för mycket. Det är värt att notera – och vårda.

 

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.