Fredag 29 september 2023

Hur stärker vi stödet till företagare?

Snart har det första halvåret av 2022 gått, mycket av det som vi trodde skulle bli normalt efter en långtgående corona-pandemi har fortsatt ställt till oreda och osäkerhet på marknaden världen över, mycket på grund av det hemska invasionskriget Ryssland gör i Ukraina.

Ukraina har haft ambitioner att var tionde bröd världen över skall vara bakat på ukrainskt vete, det säger ganska mycket om hur del av den globala matproduktionen som haft sin bas i Ukraina. Men det finns andra komponenter som också är beroende av att en global marknad fungerar. Ryssland har också varit en stor leverantör av bland annat olja, gas och metaller som nu står under sanktioner.  Den globala marknaden tål inte kriser i en större omfattning, när det går bra så går det bra, när det händer en omfattande händelse i världen, kan den raseras fort och skapa osäkerhet. Inflationen som den ser ut idag är inte heller van vid att det är utbudsbaserat, vilket gör att en ny situation uppstår till hur marknaden skall anpassas.

Motorn världen över är trots allt att det finns företagare som bedriver någon form av produktion, oavsett om det gäller komponenter till industrimaskiner eller fordon, livsmedelstillverkning, transport eller sjukhusförnödenheter. Historiskt sett har inte statlig verksamhet stått för de bitar som gör att samhället rullar på och klarar att förse medborgare med nödvändiga ting i vardagen.

Svensk ekonomi är i ett känsligt läge där osäkerheterna är påvisande, svåra att bedöma från dag till dag och många. Höga priser på råvaror har gjort att företag också tvingas att föra över höjningen till slutkund. Svenskt Näringsliv har gått ut med en färsk rapport kring läget och hur framtiden möjligtvis ser ut. Att företag redan idag har svårt att göra leverans på grund av utbudet till olika komponenter är ett faktum.

Västvärlden och dess ekonomi klarade av pandemin på ett sätt som är positivt förvånade ur många aspekter. Återhämtningen, där flera länder kommit upp i BNP-nivån sedan innan tydde på att det inte skulle vara så långvarigt som många trott innan.

Hur ser då företagsklimatet ut idag under en världskris i Skaraborg?

Det har gjorts flera satsningar över tid här. Men inför stundande val tror jag att det kommer vara viktigare än någonsin att ta upp det arbete som har fått stå stilla när vi inte kunde mötas.

Att ta tillvara på de resurser och analysera det som vi har inom Skaraborg vad det gäller arbetskraft, kompetens och råvaror kommer att vara avgörande för att stärka ekonomin och därmed våran bärighet som samhälle. Det kommer att vara en global tillväxt i ekonomin framöver, men klarar vi att hålla konkurrensen? En annan problematik är att efterfrågan på arbetskraft är hög och företag upplever att det är svårt att få tag på kompetensen som krävs.

Vi som verkar i Skaraborgsområdet har potentialen att fortsatt vara en part i näringslivet att räkna med. Men för det krävs handlingskraftiga lokala politiker tillsammans med föreningslivet och branschorganisationer som pushar och stöttar det skaraborgska företagandet.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.