Tisdag 21 maj 2019

Inför valkretsar i EU-valet

Sveriges tio miljoner invånare fördelas med cirka 4,8 miljoner i Götaland, 4,1 miljoner i Svealand och 1,2 miljoner i Norrland.

Återspeglas detta på de politiska partiernas valsedlar i vårens Europaval? Hittills inte alls, är det dystra svaret.

Miljöpartiets båda toppnamn kommer från Mälardalen. Av Moderaternas fyra toppkandidater kommer tre från Mälardalen. Centerpartiet tar nog priset. Utöver nuvarande ledamoten Fredrick Federley (som tidigare var riksdagsledamot för Stockholms stad), så har partiet placerat tre stockholmare på platserna två, tre och fyra. Först på plats fem kommer västsvenska Kristina Jonäng, Ljungskile.

Kristdemokraterna bryter mot strömmen. Efter Sara Skyttedal från Östergötland så har partiet placerat göteborgaren David Lega på andra plats.

Övriga partier har ännu ej fastställt sina listor. Det sker de närmaste månaderna. Partierna kommer säkerligen ta lärdom, och dra en fördel av, den skeva fördelningen hos M, MP och C. Så hur det kommer se ut i slutändan är givetvis svårt att idag bedöma. Men en fingervisning är att redan idag kommer hälften av Sveriges europaparlamentariker från Mälardalen.

Det är uppenbart att det i ett val där hela riket är en enda valkrets, så får partiernas och mediernas koncentration till Stockholmsområdet ett enormt genomslag.

Sverige måste reformera Europavalet. Det går inte att göra nu, men måste ske inför nästa val 2024.

Ett sätt att göra detta är att dela upp landet i flera valkretsar. Genom att fördela ett antal fasta mandat till Europaparlamentet i varje valkrets, och komplettera med utjämningsmandat, så garanteras såväl en proportionalitet som en rimligare regional förankring. Så fungerar riksdagsvalet och skulle naturligtvis fungera även i ett val till Europaparlamentet.

Ett sätt att göra detta är att utgå från landsdelarna Norrland, Svealand och Götaland. Man kan givetvis överväga fler valkretsar; exempelvis två i vardera Götaland och Svealand.

Eftersom 21 ledamöter ska väljas, så skulle en tänkbar fördelning av fasta mandat kunna vara följande; fem ledamöter i Götaland, fyra ledamöter i Svealand och två ledamöter i Norrland. Det ger därutöver utrymme för tio utjämningsmandat. Totalt 21 ledamöter.

EU består inte enbart av 27 medlemsstater (eller 28 om Storbritannien trots allt, vill fortsätta vara med). EU består av också ett stort antal regioner, delstater och län, som i högsta grad är beroende av unionens politik.  Det borde vara en självklarhet att tillförsäkra alla delar av Sverige representation i Europaparlamentet.

Eftersom partierna inte själva klarar av att upprätthålla en rimlig geografisk fördelning på sina valsedlar, så bör systemet ändras.

Inte ens nuvarande personvalssystem förmår att justera detta.  Möjligheterna att kryssa fram lägre placerade kandidater är med en enda valkrets i praktiken obefintliga. Möjligen klaras detta om personen redan är ”rikskändis”, alternativt backas upp av starka krafter i partiledningarna eller riksmedia.

Inför Europavalet 2024 måste en utredning tillsättas för att dela in Sverige i flera valkretsar i Europavalet. Syftet ska vara att kombinera rättvis proportionalitet med en rimlig regional förankring i hela landet.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.