Onsdag 17 juli 2019

Ingen ny gökunge!

Det går en grön linje genom Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

En tydlig sådan prioritering är satsningen på tåg. Eller som det heter i uppgörelsen: ” Bygg ut infrastrukturen – bind ihop Sverige med tåg, som går i tid”.

I Januariavtalets punkt 29 markeras ökade satsningar på underhåll och investeringar i nya spår. Dessutom markeras i punkt 28 att den beslutade nationella planen för infrastruktur 2018–2029 med investeringar i vägar och järnvägar i hela landet på 700 miljarder ska fullföljas. Till detta utlovas att järnvägen ska byggas ut i norra Sverige, och att planeringen för att bygga Norrbottniabanan – i sin helhet – ska intensifieras.

Därmed står regering och riksdag inför en ekvation som inte går ihop. De 700 miljarderna som nämns ovan, kommer inte räcka till allt detta. Det är ju tyvärr redan så illa att denna summa inte ens inrymmer tillräckliga satsningar för att lyfta den viktiga regionala tågtrafik. I Skaraborg märks detta i eftersatt underhåll på Kinnekullebanan.

Men nu tillkommer ytterligare en gigantisk investering. För utöver allt ovanstående så ska ”nya stambanor för höghastighetståg färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer”.

Det innebär grönt ljus för höghastighetsbanorna, varav en går från Göteborg via Borås och Jönköping till Stockholm. För Västra Götalandsregionen är detta givetvis jackpot. Regionen har slagits hårt för denna bana. Inte så mycket för trafiken till Stockholm, utan för att genom denna investering knyta Jönköpingsregionen närmare Göteborg, och därmed förstora den västsvenska arbetsmarknadsregionen.

Men risken är överhängande att höghastighetsbanorna kan bli en gökunge som äter upp nödvändiga satsningar på andra järnvägssträckor. Till exempel nya spår mellan Göteborg och Alingsås/Falköping för att utöka trafiken på Västra stambanan. Liksom satsningar på regionala järnvägar.

För Januariavtalet löser inte finansieringsfrågan för höghastighetsbanorna. Allt som står är /citat/ ”Den breda finansieringsdiskussionen mellan sju riksdagspartier ska återupptas och utgöra utgångspunkten för det fortsatta arbetet med projektet”.

Beräkningar visar att investeringen i höghastighetsbanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö totalt kan gå upp till över 300 miljarder kronor. Det säger sig självt att det inte går att trycka in denna gigantiska investering i nuvarande nationella infrastrukturplan.

Ett förslag för att lösa denna gordiska knut är att titta på hur Öresundsbron finansierades. Genom att lägga projektet i ett separat offentligägt bolag, kan investeringen lånefinansieras med svenska staten som garant. Poängen med detta är också att hela projektet kan rullas framåt som en helhet.

Det som oroar är att Januariavtalet inte pekar ut en lösning för denna finansiering. Frågan är helt enkelt öppen. Risken är därmed överhängande att projektet blir en gökunge som hämmar offensiva satsningar på såväl Västra stambanan som regionala banor.

Det får inte ske.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.