Måndag 26 juli 2021

Inte störa – inte förstöra

Allemansrätten är unik och ger oss tillträde till naturens finrum och skafferi. Trots dess värde och den stora uppskattning den röner sker det varje dag grova övertramp. Det finns en uppenbar och ökande brist på hänsyn till naturen och brist på respekt för oss som lever och verkar här.

Allemansrätten är förunnat för oss nordbor i Sverige, Finland och Norge och den är att betrakta som en del av vårt kulturarv och har sina rötter tillbaka till medeltiden. Sedan 1994 är också allemansrätten inskriven i grundlagen. I regeringsformens kapitel om grundläggande fri- och rättigheter står att läsa: ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”. Allemansrätten i sig är dock ingen lag, i stället omges rätten av lagar och förordningar som sätter gränserna för vad som är tillåtet. Allemansrätten bygger på hänsyn, eget ansvar och innan någon ger sig ut i naturen har var och en skyldighet att ta reda på och veta vad som gäller. Det som behövs är en stor portion sunt förnuft.

Inte minst så här års kan vi läsa och ta del av otaliga berättelser om bristande kunskaper och respekt för vad allemansrätten innebär. Det kan handla om människor som ger sig ut i växande gröda, personer som saknar respekt för stängsel och djur, lösspringande hundar som kan stressa och ge upphov till farliga tillbud bland tamboskap. Nedskräpning i naturen och även exempel där man tar sig in på gårdscentrum och hävdar allemansrätten.  Nu ska det i sanningens namn sägas att det stora flertalet besökare ute i naturen sköter sig exemplariskt men de där procenten som inte gör det och dessutom tenderar att öka finns bara ett att säga, SKÄRPNING!

Med frihet kommer också ansvar och Allemansrättens huvudregel borde alla utan problem kunna följa: ”Inte störa – inte förstöra”. På vissa håll i landet har problemen för enskilda markägare blivit så stora att kommuner agerar för att besökare i naturen ska visa bättre hänsyn och respektera allemansrätten. Österåkers kommun är en av dessa, de genomför digitala informationskampanjer och sätter upp skyltar i åkerkanten för att öka kunskapen hos sina kommuninvånare och besökare. Kanske genomför någon eller några av Skaraborgs kommuner informationsinsatser om allemansrätten? De insatserna har i så fall gått mig förbi.

I Skaraborg finns åtskilliga vandringsleder, skiftande natur, våra sjöar och Västgötaberg, det rika historiska kulturarv som finns här ger goda möjligheter att finna anledning att komma ut i naturen, såväl för oss som bor här men också för många besökare att hitta hit. För Skaraborgs kommunalförbund borde informationsinsatser om allemansrätten vara ett angeläget område att samverka kring, vad skulle Skaraborg vara att uppleva utan allemansrätten? Bästa sättet att möjliggöra även för kommande generationer att ha fritt tillträde till naturen är kunskapsspridning och upplysning om de skyldigheter och rättigheter som den unika svenska allemansrätten innebär.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.