Fredag 25 juni 2021

KD-reform leder till nedläggning av sjukhus i Skaraborg

Nyligen presenterade Ebba Busch Kristdemokraternas förslag till ny vårdreform. Förslaget går ut på att centralisera ansvaret för sjukvården till staten och bilda sex nya sjukvårdsregioner med ”professionella styrelser”. Inspiration till förslaget hämtas bland annat från Danmark där förstatligandet ledde till att antalet akutsjukhus på kort tid gick från 40 till 21.

I rapporten som heter ”Århundradets vårdreform” skriver Kristdemokraterna att det behövs en annan organisation för att klara av att göra nödvändiga strukturella förändringar i vården samt att med ett större befolkningsunderlag kan vården struktureras mer rationellt. Det är inget annat än en omskrivning av att antalet sjukhus i Sverige är för många och behöver minska. Kristdemokraterna hoppas kunna genomföra detta under nästa mandatperiod i en regering tillsammans med M och SD.

I Danmark innebar förstatligandet av sjukvården att nära hälften av akutsjukhusen lades ner åren efter beslutet samt att ytterligare ett antal icke akutsjukhus avvecklats. Liknande är utvecklingen efter förstatligandet i Norge. För Skaraborgs Sjukhus i Mariestad, Lidköping, Falköping utgör KD förslaget ett direkt hot om nedläggning och risken är överhängande att även Skövde kommer tappa viktig specialistkompetens om mer ska centraliseras till universitetssjukhusen i enlighet med Kristdemokraternas vilja.

Förslaget från KD innebär också att den politiska styrningen av vården ska bort och ersättas av ”professionella styrelser”. Det kan vid en första anblick låta bra, men det löser inte sjukvårdens problem. Vid Skaraborgs sjukhus prövades detta för några mandatperioder sedan, resultatet blev inte som förväntat, snarare innebar försöket bristande förmåga att göra nödvändiga avvägningar och oförmåga att fatta viktiga ekonomiska beslut. Kronorna till vården blir inte fler om styrelsen är opolitiskt eller politiskt sammansatt.

Sverige har en hälso- och sjukvård i världsklass, den förtjänas att ta större plats i den politiska debatten. Vårdyrkena måste uppgraderas och högre utbildning från undersköterska till sjuksköterska och specialistsköterska ska vara lönsamt för individen och synas tydligare i lönekuvertet. Vård på rätt vårdnivå är också en förutsättning för att mesta möjliga vård ska kunna ges för varje skattekrona. En väl utbyggd primärvård där Skaraborg varit en föregångare i landet utgör basen för vården. Att dela upp huvudmannaskapet mellan primärvård och sjukhus som Kristdemokraterna vill underlättar inte en sammanhållen vårdkedja.

Kristdemokraterna tror att centralisering löser de utmaningar som vården har, det är ju snarare tvärtom. Detta finns det otaliga exempel på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Lantmäteriet är sådana verksamheter som centraliserats, det har lett till ökad byråkrati, ökade kostnader och sämre kundnöjdhet. Skaraborgs Kristdemokratiska region- och kommunpolitiker med Conny Brännberg och Dan Hovskär i spetsen har en del att förklara varför en centralisering och minskning av antalet sjukhus skulle leda till en bättre och mer tillgänglig vård i Skaraborg.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.