Lördag 18 januari 2020

Klimatsmart resande

Resenärer vill ha miljö- och klimatmässigt hållbara alternativ. Därför ökar resandet med kollektivtrafik.

Det är bra att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna nu ökar tempot för att införa ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik. Reformen har sin grund i partiernas Januariavtal, och är en av de 73 punkter som partierna lovat att genomföra.

För att kunna nå klimatmålet om minskade växthusgasutsläpp inom transportsektorn med 70 procent fram till 2030, så måste kollektivtrafiken ta över mer av resandet. Det måste bli enklare för resenärer att kombinera kollektivtrafikresor inte bara inom en region, utan mellan olika regioner i landet, och mellan olika färdmedel.

Samtidigt arbetar nu också  Västtrafik för fullt med att förenkla resandet i Västra Götalandsregionen. I vintras klubbades äntligen beslutet att göra om Västtrafiks föråldrade zonsystemet för bussar, tåg och båtar. 70 biljettzoner blev tre zoner, vilket kommer att göra regionen rundare. Västsverige börjar närma sig hur kollektivtrafiken redan fungerar i såväl Mälardalen som i Skåne.

Synd bara att det var så trögt i portgången för att få till det beslutet. Frågan hade diskuterats i åratal i såväl regionen som i kommunalförbunden i Västra Götaland. Ändå var beslutet inte självklart när klubban föll. Lokala särintressen hotade in i det sista detta gemensamma biljettsystem.

En del kan förledas tro att problemet med denna typ av beslut är, att det är för många olika samhällsnivåer som hanterar dessa frågor. Ungefär som att det alltid blir sämre soppa med flera kockar.

Lösningen för de som tycker så, är att det skulle vara så mycket enklare för medborgarna om besluten togs på en enda plats – så nära kungliga huvudstaden som möjligt. Då skulle man kunna garantera likvärdighet i hela landet, menar dessa. På samma sätt en del politiker argumentera för att centralisera makten inom sjukvården till typ Socialstyrelsen eller centralisera alla skolbeslut till ett gigantiskt mastodont-skolverk.

Men det är ingen lösning att tro att statliga centralbyråkrater skulle hantera denna typ av frågor bättre. Det blir inte effektivare.

Effekten skulle säkerligen bli att stora delar av landet skulle få betala dyrt genom indragen och nedlagd samhällsservice. Det är bara att se hur staten över tid hanterat allt från skatteverk och arbetsförmedlingar till försäkringskassa, polis och migrationskontor.

Det finns en viktig poäng med att medborgare lokalt och regionalt kan fatta beslut i de frågor som berör dem. Kalla det gärna en närhetsprincip.

Avståndet till beslutande politiker blir hanterligt och ansvarsutkrävandet blir tydligare. Sedan anpassas givetvis verksamheterna också efter hur man faktiskt vill ha det i sin kommun/region.

Men den lokala självstyrelsen får inte bli isolering.

De både initiativen om nationellt biljettsystem, liksom bättre taxepolitik i Västra Götaland, visar att kloka politiker också kan samordna  det som måste samordnas.

Hatten av för det!

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.