Onsdag 26 september 2018

Kohandel för tåg?

I vinter avgörs de framtida investeringarna för järnvägar, vägar och sjöfart  i Sverige för perioden 2018-2029.

Trafikverkets förslag till ny nationell transportplan är ute på remiss. Till och med november har kommuner, regioner och övriga intressenter på sig för att säga sitt.

Den ekonomiska ramen är 622 miljarder kronor. Det är en ökning med 100 miljarder jämfört med befintlig plan. Men det är bara 333 miljarder av dessa som används för nya investeringar. 125 miljarder går till drift, underhåll och reinvesteringar i järnvägarna. 164 miljarder går till drift, underhåll och reinvesteringar i statliga vägar.

Framför allt är det järnvägarna som står i fokus. Dilemmat för såväl rikspolitiker, som för deras kollegor i kommuner och regioner, är att summorna är för låga. Det är för lite medel för framtidsinvesteringar. Dessutom räcker inte pengarna för att komma ikapp det eftersatta underhållet.

Till detta kommer tänkta höghastighetsbanor/nya stambanor mellan storstäderna. Det handlar om enorma investeringar på nästan lika mycket som transportplanen föreslår för utveckling av hela transportsystemet.

Statens förhandlare redovisade att kostnaden för höghastighetsbanorna skulle bli drygt 320 miljarder kronor. Med lägre hastighet kan summan sänkas, men i slutändan kommer det säkert krävas minst 250 miljarder kronor.

Ska dessa investeringar in i transportplanen så trängs mycket ut.

Nu är de politiska förutsättningarna för höghastighetsbanorna inte så ljusa. Moderaterna och Liberalerna har redan gjort tummen ner. Enbart Centerpartiet och Miljöpartiet driver på för dessa tågsatsningar. Socialdemokraterna har ännu inte satt ner foten i frågan.

Samtidigt utlovar Centerpartiet nu ytterligare 4 miljarder till järnvägen. 2,5 miljarder för ökat underhåll och 1,5 miljard som öronmärks för att rusta upp de regionala banor som allt för länge varit eftersatta.

Det är bra. En satsning på regiontågen, som t ex Kinnekullebanan, är utomordentligt viktigt för gods och pendlingstrafik.

Centerpartiets förslag är en reell möjlighet för regeringen att skapa en bred uppgörelse i riksdagen

Det behövs en framtidsinriktad satsning på järnvägen. I en sådan ingår de regionala järnvägarna. Men också kapacitetshöjande investeringar på nuvarande stambanor. I närtid.

Ytterligare dubbelspår Göteborg-Alingsås är ur nationell synvinkel en sådan satsning. Mycket lönsam dessutom; Kraftigt ökad persontrafik på befintlig bana. Plus att Sveriges viktigaste exporthamn i Göteborg kan försäkras effektiva transportlösningar.

Antagligen är det inte svårt för S, MP och C att dessutom prata sig samman om nya finansieringsmodeller för höghastighetståg, så att dessa inte tränger ut övrig järnväg. Börja sedan denna nya bana med sträckan Göteborg och Borås.

Det kommer behövas mer pengar, om Sverige vill ha ett modernt, miljövänligt och effektivt järnvägsnät i framtiden. För det behövs en politisk kohandel.

 

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.