Söndag 23 september 2018

Kooperativ tar ton

När jag en gång i tiden gjorde examensarbetet på Journalisthögskolan i Göteborg, valde jag att tillsammans med en klasskamrat granska den framväxande nykooperationen i Sverige.

Året var 1980 och runt om i Sverige togs initiativ för att driva företag i kooperativ form, främst som ekonomiska föreningar. Det handlade om bostäder, busslinjer, caféer, textilfabriker och små mejerier. Vi gav sedermera ut examensarbetet i bokform med titeln ”Att ta saken i egna händer”.

En del tror att de kooperativa idéerna är något som tillhör historien. Men så är det inte. Det är de kooperativa företagen som ökat mest genom åren när det gäller nyföretagande.

Vi möter kooperativ på många ställen; dagis, fiberföreningar, VA-föreningar, taxi etc. Ja, även den tidning du håller i handen är en gren av den kooperativa sfären.

I hela Västeuropa är kooperativ stora aktörer. Exempelvis i bankvärlden. Medan Sveriges enda kooperativ bank, Föreningsbanken, gick upp i Sparbankerna, så finns stora och välmående kooperativa banker i exempelvis Tyskland och Italien. Sverige sticker ut – genom att ha jämförelsevis få kooperativ!

I alla län finns Coompanion för att stötta dessa företag. Coompanion har egna medlemmar som vill se en positiv utveckling av denna sektor.

Länge har de traditionella producent- och konsumentkooperativen i Sverige legat mycket lågt i den allmänna debatten. Det verkar som såväl LRF som KF inte velat, eller orkat, ta strid för dessa idéer.

Men nu händer något. I maj bildade LRF, KF, HSB och Arbetsgivarföreningen KFO föreningen Svensk Kooperation. Tanken är att organisationen ska bli en viktig opinionsbildare för den kooperativa företagsformen.

Det var på tiden!

Idag omsätter de 100 största kooperativa företagen i Sverige årligen 400 miljarder och har cirka 100 000 anställda. Till det kommer alla små kooperativ. Ändå är kunskapen om de kooperativa idéerna låg och företagsformen är till och med styvmoderligt behandlad.

Detta har säkert sin grund i att många opinionsbildare i såväl offentlig sektor som det övriga privata näringslivet verkar ha mycket svårt att svälja idéen om kollektivt ägande. Där inte profiten och de ekonomiska intressena står i första rummet. Kooperativ bygger nämligen också på medlems- och samhällsnytta.

Om Svensk Kooperation är kloka – så bör de snarast samordna sitt viktiga arbete med Coompanion. Ska de kooperativa idéerna få ordentlig genomslag i samhället, så är det viktigt att de som frontar i debatten inte bara är de traditionella stora kooperationerna. Glöden och entusiasmen i alla små kooperativ behöver lyftas fram och uppmuntras.

Lagstiftningen behöver ses över. Näringspolitiken måste främja kooperativt ägande. Tillgång till investeringskapital för nystartade kooperativ måste säkras. Forskningen måste hänga med.

Det handlar inte om en ny kooperativ vår. För kooperativen växer i det tysta. Men nu måste samhället på allvar satsa på denna gemensamma ägandeform där utgångspunkten är ”vi”.

 

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.