Söndag 19 augusti 2018

Kuhnkes tid rinner ut

Tiden börjar rinna ut för kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) att leverera på det mediepolitiska området. Med knappt tio månader kvar till valet, så tycks kulturministern inte vara i närheten av att samla ett brett politiskt stöd i riksdagen för framtidens mediestöd till dagspressen.

Det är troligen denna oro som gör att Miljöpartiet nu skickar fram sin kultur- och mediepolitiska talesperson Niclas Malmberg för att läxa upp den politiska oppositionen.

I en debattartikel på webbsajten Altinget hävdar han att de ”borgerliga partierna driver en linje som riskerar att sätta käppar i hjulet på den granskande journalistiken”.

Detta för att dessa allianspartier inte tycker att förslagen i den nyligen genomförda statliga Medieutredningen (2016:80) är bra. Istället pläderar dessa partier för att Sverige ska förlänga befintligt system med presstöd, i avvaktan på att riksdagen kan ta beslut om ett genomtänkt nytt mediestöd.

Detta menar alltså Niclas Malmberg hotar journalistiken i Sverige! Dessutom drar han sig inte för att varna allianspartierna med att EU minsann inte kommer godkänna sådana tilltag!

I sak har Niclas Malmberg fel. EU har inte några problem med Sveriges nuvarande system med presstöd. I all synnerhet sedan stödet redan ändrats av riksdagen när det gäller storstadstidningarna. Det var framför allt på den punkten som EU-kommissionen tidigare har framfört anmärkningar.

Mediestöd eller presstöd finns i flera europeiska länder. Systemen ser olika ut. Men att som Niclas Malmberg försöka ge sken av att EU-kommissionen skulle stoppa presstödet i Sverige är rena dumheterna.

Det som är principiellt intressant med hans utspel, är att en företrädare för regeringspartiet Miljöpartiet nu hotar med att hela Europeiska Unionen ska rycka in och diktera besluten i Sverige – om inte riksdagen gör som Miljöpartiet vill.

Miljöpartiet ville ju inte ens vara med i EU. Och om det är något som partiet tidigare argumenterat för,  så är det att EU inte ska tillåtas diktera besluten i vår riksdag.

Varför vill Miljöpartiet plötsligt att EU ska diktera besluten i just denna fråga?

Sanningen är att Medieutredningens förslag inte är tillräckligt bra. Och om nu riksdagspartierna också har den uppfattningen, så är det väl bara att ta skeden i vacker hand, och inse att statsrådet Kuhnkes enmansutredning inte var särskilt genomtänkt.

Även ett nytt mediestödsystem måste vara generellt. Selektiva stöd och subjektiva diffusa kvalitetskriterier, som Medieutredningen är inne på, skulle bara leda till statlig klåfingrighet och skulle bädda för att staten skulle kunna styra den fria pressen.

Även i framtiden måste mediestödet också bygga på att det finns ansvariga utgivare med självständiga redaktioner som producerar en prenumererad upplaga av sin produkt, med basen i allmän nyhetsförmedling och opinionsbildning. I hela landet.

Nuvarande presstöd har en mycket bred förankring i riksdagen. Det kommande systemet måste också ha ett brett politiskt stöd. Då hjälper det föga för Miljöpartiet att hota med EU-kommissionens bannbullor.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.