Söndag 23 september 2018

Kyrkovalet närmar sig

Den 17 september 2017 är det kyrkoval.

Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan (och som fyllt 16 år) välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren i lokala kyrkofullmäktige i pastorat eller församlingar. Men också vilka som ska ingå i stiftens fullmäktige liksom välja ombud till kyrkomötet på den nationella nivån.

Valet är en viktig demokratisk princip för en öppen folkkyrka.

Sedan skiljandet från staten år 2000 sköter kyrkan själv sina val. Men valen liknar de allmänna valen till kommun, region och riksdag. Det är naturligtvis både praktiskt och pedagogiskt.

Utöver att 16-åringar har rösträtt i kyrkovalet, så finns det en principiell skillnad mellan kyrkovalet och de allmänna valen till kommun, region och riksdag:

I kyrkans värld röstar man inte på ”partier” utan på ”nomineringsgrupper”.

Detta blir alltid en diskussionspunkt inför kyrkoval. Det tycks som en och annan kyrkomedlem missuppfattat detta.  Som om detta skulle innebära att politiskt engagerade människor och politiska partier inte borde engagera sig i kyrkovalet. En del menar att det vore direkt olämpligt att så sker.

Denna åsikt är befängd.

Vem som helst (som är medlem i Svenska Kyrkan) kan bilda en ”nomineringsgrupp”. Det kan egentligen göras på vilken grund som helst.

Man skulle kunna tänka sig att alla som bor på samma gata eller i samma by bildar en grupp. Eller att fredsaktivister gör det. Eller att alla som vill motarbeta manliga präster bildar en grupp. Eller att alla rödhåriga bildar en grupp. Eller alla som är djurvänner. Eller någon annan grupp av medlemmar som vill stärka sitt inflytande i den kyrka de tillhör och vill vårda.

Det är fullt rimligt att människor som i övrigt delar grundläggande ideologiska värderingar sluter sig samman också inför detta val. Konservativa har en tendens att lita mer på andra konservativa. Vänsterpartister gillar socialister. Socialdemokrater uppskattar andra socialdemokrater. Centerpartister hyser ofta förtroende för andra centerpartister.

Och så kan vi gå på.

Att hävda att människor med en grundläggande politisk åskådning inte också skulle kunna organisera nomineringsgrupper i den kyrka som de bryr sig om och vill utveckla, är direkt diskriminerande.

Så det är bara att organisera sig! Minst 10 måste stå bakom gruppbildningen lokalt. 100 personer för att bilda grupp i stift och 300 för att göra detsamma inför kyrkovalet. Inför årets val är dock dörren nu stängd. 15 april stängdes den. Men det är fritt fram till nästa val.

Det är klokare att människor tydligt visar vad de har för grundläggande värderingar och vilken människo- och samhällssyn som driver dem – än att detta döljs i anonyma grupperingar där ingen riktigt vet vilka grundvärderingar ledamöter egentligen har.

Ingen vill välja en ulv i fårakläder.

 

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • Svenne02

    Håller fullständigt med Per i det avseendet. Funderar faktiskt på att rösta för första gången i mitt liv.