Fredag 27 maj 2022

Lämnar ett komplext 2021 för ett ovisst 2022

Så här på årets sista dagar är det dags att blicka tillbaka på året som gått. Bortsett från den inrikespolitiska turbulensen, har 2021 visat på nödvändigheten av europeiskt och internationellt samarbete för att möta och hantera kriser.

Vem kunde tro för mindre än två år sedan att en pandemi skulle lamslå och förändra det mesta i världen och vårt vardagsbeteende. Just nu är Covid19 pandemin inne i en fjärde eller femte våg. Samtidigt har pandemins framfart visat hur läkemedelsföretag och myndigheter med en unik snabbhet och samarbete fått fram godkända vaccin i rekordfart. Egenintresset hos läkemedelsjättarna har fått stå tillbaka, det bådar gott för framtiden och kommande pandemier. Kvarstår gör problemet med den ojämna fördelningen av vaccin mellan länder samt länders förmåga och möjlighet att vaccinera i tillräcklig omfattning.  Detta är just nu det kanske mest viktiga att hantera för att stoppa virusets fortsatta framfart. Här får vi hoppas på en avsevärd förbättring under 2022.

Bakslagen för demokrati och mänskliga rättigheter har under året varit flera. Exempel är minoriteter som förtrycks, kampen för ett mer jämlikt och jämställt samhälle går långsamt och i flera länder backar utvecklingen, särskilt utsatta är kvinnor och barn. USA:s uttåg och Talibanernas snabba maktövertagande i Afghanistan är ett misslyckande av stort mått.  Påverkansoperationer för att störa och påverka demokratiska processer och val har blivit en del av vardagen till exempel genom spridning av falska nyheter. IT-attackerna mot samhällsnödvändig och känslig verksamhet ökade under det gångna året. Exempel på det är dagligvarukedjan Coops butiker som slogs ut, sjukhus som drabbats med risk för patientsäkerhet och indragna operationer som följd. Strax innan jul slogs hela Kalix kommuns IT-verksamhet ut av vad som är en trolig yttre påverkansattack. Det som en gång i tiden bidrog till robusthet i det svenska samhället är inte anpassat för dagens och framtidens nya hot.

I vårt närområde pågår en militär upptrappning och en ordväxling som påminner om situationen under kalla krigets dagar på 1960 och 70 talet. Det är 30 år sedan Sovjetunionen upplöstes och i vårt närområde återuppstod länderna Estland, Lettland, Litauen och Ukraina som nya fria demokratier. En ny världskarta skapades, dagens Europa var fött. Utvecklingen under det gångna året har visat att det finns krafter som vill se en annan utveckling och har en annan agenda än demokrati och frihet. Låt oss för våra barns skull hoppas att 2022 innebär en vändning på det säkerhetspolitiska området i vårt närområde.

Klimatförändringens effekter har under det gångna året blivit allt tydligare, med extrem värme och kyla, bränder, orkaner och issmältning som går i en rasande fart. Även om åtgärderna fortfarande är alldeles för få finns det idag en helt annan samstämmighet från världens ledare att uppvärmningen måste begränsas och människans påverkan på klimatet minimeras. Det i sig är en, om än liten ljusstrimma inför 2022. Med vilja och samarbete går det att skapa förändring, låt 2022 bli förändringens år.

Gott Nytt år!

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.