Tisdag 3 oktober 2023

Lång väg till jämställdhet

Allt som oftast när frågor om jämställdhet tas upp hörs oftast män i det tysta mumla, men vad då vi är väl jämställda?

Om den framlidne skådespelaren Brasse Brännström fått frågan om vi är jämställda så skulle han svarat ”fel, fel, fel”. Precis som han gjorde i barnprogrammet ”Fem myror är fler än fyra elefanter” i scenen när en ska bort. Exemplen på bristande jämställdhet är otaliga och det är en mycket lång väg kvar att gå för att uppnå det jämställda Sverige. Kvinnor har lägre löner än män och det gäller inte bara de kvinnodominerande yrkena. Löneutrymmet i den mansdominerade industrin utgör riktmärke för övriga avtalsområden, men eftersom löneökning i procent är värd mer i industrin än i de kvinnodominerade välfärdsyrkena fortsätter kvinnor att släpa efter. Dessutom är de kvinnodominerade yrkena i högre grad deltid, vilket leder till lägre pension. Fortfarande har kvinnor ett större ansvar för det obetalda arbetet i hemmet och i ansvaret för barn. Det syns vid uttag av vård av barn och uttag av dagar i föräldraförsäkringen.

Kvinnor i ledande befattningar vittnar om att de granskas hårdare än män i samma position. Inför öppen ridå har alla kunnat se kvinnliga partiledare som fått utstå tuffare granskning och kritik än manliga efterföljare, jag tänker då på Anna Kinberg Batra och nu senast Nyamko Sabuni. Maud Olofsson och Annie Lööf har båda vittnat om hur härskartekniker använts för att förminska det politiska budskapet. Inom alla sektorer är kvinnors ägande lägre än mäns.  Av huvudmännen i aktiebolag är 26 procent kvinnor och andelen kvinnor bland företag som drivs i aktiebolagsform är ytterligare några procent lägre. Ur ett europeiskt perspektiv är detta lågt och under genomsnittet i EU. Förklaringen finns knappast att finna i att kvinnor skulle vara sämre som företagare. Gjorda undersökningar visar att otryggheten som företagare är en bidragande orsak. Trots att politiken väl känner till detta faktum, har endast kosmetiska förändringar gjorts för att förbättra trygghetssystemen för företagare eller för att öppna upp för möjliga privata försäkringslösningar som alternativ.

Kvinnor äger mindre, det gäller fastigheter, jord och skog. Kvinnor äger hälften så många privatbilar som män 34 respektive 66 procent. Tyvärr slutar inte listan här, men det gör utrymmet för att få med mer i denna ledare.  Men varför ett jämställt samhälle? Helt enkelt därför att det blir ett bättre samhälle, beslut blir bättre när de bereds och fattas gemensamt av kvinnor och män. Den dagen när kvinnor och män behandlas lika blir det en bättre arbetsmarknad. Genom att fullt ut ta tillvara det humana kapitalet och förmågan hos både kvinnor och män skulle kriser mötas bättre och Sverige bli ett bättre land. Kampen för jämställdhet har pågått i över hundra år och visst har det skett förbättringar men inte tillräckliga. I årets valrörelse lyser hittills frågan med sin frånvaro med undantag från Centerpartiet och Annie Lööf. Min förhoppning är att mina barn inte ska diskrimineras eller åsidosättas för vilket kön man har, så önskar jag att också männen som suckar ska tänka när frågan om jämställdhet kommer upp.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.