Fredag 27 maj 2022

Låt medmänskligheten ta plats

FN:s flyktingkommissariat UNHCR kom för en tid sedan med en dyster rapport kring flyktingsituationen i världen. I slutet av 2020 befann sig 82,4 miljoner människor på flykt till följd av krig eller förföljelse, det är den högsta siffran sedan andra världskriget.

Det har skett en dramatisk ökning de senaste 20–25 åren, 1997 uppgick antalet flyktingar i världen till 33,9 miljoner. Årligen 2018–2020 har 290 000 till 340 000 barn fötts in i ett liv på flykt. Statistiken har en eftersläpning på nära ett år och med hänsyn till händelseutvecklingen i världen under 2021 finns inget som tyder på att situationen förbättrats, snarare tvärtom. I dessa ogreppbara siffror ingår inte klimatflyktingar då det ännu saknas en tillförlitlig statistik för dem. De flesta som flytt till följd av klimatet är oftast internflyktingar i sitt eget land. En anledning till att de inte ingår i statistiken är att klimat som ensam orsak och grund inte ger rätt till flyktingstatus och den rätt till hjälp som det innebär. Världsbanken och UNHCR har gjort prognoser över antalet klimatflyktingar fram till 2050 och de ger en mycket mörk bild av situationen, antalet klimatflyktingar bedöms uppgå till 150–250 miljoner. En ännu dystrare bild ger organisationen Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) som uppskattar att det kan bli fråga om uppemot 700 miljoner klimatflyktingar fram till år 2050.

Aldrig tidigare har ropen på hjälp varit så stora som nu och ingen ljusning är i sikte, pandemi och klimatförändring förvärrar situationen. Alla kan vi göra något för att hjälpa en medmänniska. Om det så handlar om en familj i kris, en vuxen eller barn på flykt från krig och förstörelse eller ens granne som lever i ensamhet. Nu i juletid finns det anledning att reflektera och påminna om den människosyn som bär upp den kristna religionen och kyrkan och som beskrivs som den gyllene regeln. ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem” (Matt 7:12). Oavsett om du är troende kristen eller icke troende så är det min övertygelse att om den gyllene regeln får fungera som en kompass i livet kommer vår värld och framtid att bli bättre. Det har i den alltmer polariserade politiska debatten från konservativt håll i Norge och Sverige (bland annat Skaraborgs Allehandas ledare den 27 november) förts fram kritiska synpunkter kring kyrkans hållning i aktuella samhällsfrågor som migration, klimat och social rättvisa och kallat de för vänsterradikala åsikter. Försöket att sätta en politisk etikett på kyrkans och bibelns budskap om medmänsklighet och ansvar mot kommande generationer är en farlig väg och ökar på motsättningarna i samhället.

Häromkvällen sträcksåg jag SVT:s två avsnitt om den tidigare KD ledaren Alf Svenssons politiska gärning ”Partiledare av guds nåde”. Han avslutar programserien med följande ord: ”Om jag kan hjälpa någon under livets gång så blir det en mening med hela mitt liv. Varför lever vi? Jo just för att kunna göra en insats för medmänniskan, det är den viktigaste uppgiften. Älska din nästa som dig själv”.  Med Alf Svenssons ord önskar jag Skaraborgsbygdens läsare en God Jul.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.