Tisdag 21 augusti 2018

Lekmän och expertstyre

I kölvattnet av den hårt kritiserade domen i Solna tingsrätt förs nu en debatt om lekmannainflytandet i svenskt rättsväsende.

I Solna tingsrätt friade två nämndemän en man som var misstänkt för hustrumisshandel med motiveringen att han verkade komma från ” bra familj”, till skillnad från kvinnan, brottsoffret. Dessutom hävdas i domen att kvinnans trovärdighet minskar på grund av att hon polisanmält misshandeln. Enligt domstolen borde hon istället för att polisanmäla, tala med makens släktingar.

Allt detta är horribelt och strider mot svensk lagstiftning och mot ett rättsväsende med likhet inför lagen.

Det är en gåta hur Centerpartiet i Solna kunnat välja dessa nämndemän. Att partiet dessutom utsett en av dessa till nämndeman i Migrationsdomstolen och till kommunens sociala nämnd, gör frågan än mer anmärkningsvärd. Samma person har av Stockholmscentern dessutom valts som riksdagskandidat.

Naturligtvis uteslöts personerna snabbt från Centerpartiet, med motiveringen att de bådas agerande strider mot partiets grundläggande värderingar och därför inte kan vara medlemmar. Men hur partiet tidigare kunnat missa detta blir en viktig hemläxa för Centerpartiet.

Som ett brev på posten väcks därmed åter den urgamla diskussionen om lekmannainflytandet i svenska domstolar.

Advokat Bengt Ivarsson, före detta ordförande Sveriges Advokatsamfund, ifrågasätter i Sveriges Radios Studio Ett, att de politiska partierna, via kommunerna, nominerar nämndemän till domstolarna. Han menar att dessa lekmän ska utses på annat sätt, eftersom antalet medlemmar i partierna idag ligger kring 3 – 4 procent av svenska folket. Han vill se duktiga, kompetenta och seriöst intresserade medborgare på dessa poster.

Nu är det så att de allra, allra flesta av nämndemännen i våra domstolar är såväl duktiga och kompetenta som seriöst intresserade av sitt uppdrag.

Den principiella frågan är istället om vi ska värna lekmannainflytandet vid domstolarna eller ej. På den frågan svarar såväl politiker som huvuddelen av juristerna ja. Även om det i juristkretsar också finns många som förespråkar domstolar befolkade av enbart experter, per definition av ”jurister”.

Det är en viktig rättsprincip att det jämte jurister även i framtiden måste finnas företrädare för medborgare, lekmän, i domstolarna. Som kan tillföra sina argument när bevisvärderingar ska göras och när domar ska fällas. Det är ingenting unikt med det. Det finns i många länder.

Vem ska utse dessa nämndemän? Ja, den frågan besvaras sällan av de som vill kasta ut nuvarande system. Av vilket skäl skulle inte de direkt folkvalda fullmäktigeförsamlingarna i kommunerna vara rätt instans att utse nämndemän till det svenska rättsväsendet?

Fullmäktigledamöterna representerar inte enbart de som är medlemmar i partierna. De är valda av, och representerar, hela kommunens befolkning.

Detta system är överlägset tänkbara alternativ som att genom lotteri välja nämndemän. Eller att låta ett juridiskt expertorgan handplocka nämndemän som uppfattas passa i domstolen.

Att skrota nämndemännen vore att kasta ut barnet med badvattnet.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • vastaspojken

    Det är bara att hålla med i ledarens (som vanligt) sakliga analys. Frågan om hur nämndemännen ska utses går alltid att diskutera. Om inte kommunfullmäktige ska göra det, vem ska då göra det? Vid nomineringen måste partierna även gå utanför medlemskretsen! Nämndemannen avlägger en domared, lite ålderdomlig i sitt språk, men den innebär att man lovar att döma efter svensk lag! Det som hänt i Solna Tingsrätt är obegripligt! Uppenbarligen har det klickat när nomineringen skedde. Att komma från en ”fin familj” ska inte ha någon inverkan vid bedömningen inför en rätt! Allas likhet inför lagen ska gälla! Detta sagt trots att vi i Sverige har ett har ett undantag från regeln! Kungen kan aldrig åtalas för sina gärningar enl. 5 kap. 7 § i Rf. Det är ett av skälen till att jag aldrig kan bli rojalist!