Fredag 14 maj 2021

Leve det fria ordet

Med detta nummer sätter jag punkt som ansvarig utgivare för Skaraborgsbygden.

I november 2014 kom jag till redaktionen, med uppdraget att stärka tidningens redaktionella innehåll.

Vår affärsidé bygger på uppdrag från den tidningsförening som en gång startade denna tidning. Uppdraget är tydligt; stärk en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning i Skaraborg.

Att bidra till att fler perspektiv kommer till tals och om egna nyhetsartiklar, som kanske inte andra prioriterar. Att granska makthavare i region, stat och kommuner. Att omfånga hela länet och i stort och smått informera om vad som händer runt om i vårt fantastiska Skaraborg.

Det är ett viktigt uppdrag. Det kanske aldrig varit så viktigt som just nu, när den tilltagande ägarkoncentrationen gjort att samtliga övriga lokaltidningar är uppköpta av nationella mediehus.

Detta behöver inte enbart vara av ondo. Jag hävdar bestämt att Bonniers inträde i Skaraborg kan vara bra för lokalpressen. Men det är ett observandum att exempelvis bevakning av regionen och länsmyndigheterna, i Skaraborg nu avgränsats till i princip tre dagspressaktörer; utöver Skaraborgsbygden, NWT-koncernen samt Hall Media. Därtill radion förstås.

Det behövs en tidning som omfattar hela Skaraborg – och särskilt de orter och människor som bor på mindre orter.

En allsidig nyhetsförmedling där journalister granskar och skriver om angelägna samhällsfrågor är, och förblir, det grundläggande publicistiska uppdraget.

Men därtill kommer att bidra till allsidig opinionsbildning. Därför har jag valt att utöka utrymmet för debatt och diskussion. Det är viktigt att många röster kommer till tals. Givetvis kan inte allt publiceras i vår tidning, Därför har vår debattsida på webben stärkts.

För mig har det varit naturligt att tidningen ska ha en framträdande ledare, där skribenten kommenterar vårt omgivande lokalsamhälle – i stort och smått. Som sticker ut och vågar ta debatt.

Jag ska villigt erkänna att jag ofta känt mig ganska ensam som ledarskribent i Skaraborg. Under min tid har övriga tidningar inte prioriterat ledarsidorna. Slentrianmässigt köper dessa tidningar oftast in centralt skrivna texter från nyhetsbyråer. Understundom kan någon tidning kommentera det lokala – men inte kontinuerligt.

Jag noterar att det nu kanske sker en förändring på denna punkt. Det är bra. De opinionsbildande delarna i tidningarna får inte underskattas. Det behövs oberoende röster som inte är kopplade till partier och särintressen.

Det publicistiska uppdraget är att tillföra debatten nya perspektiv – och stimulera till bredare diskussioner och debatter.

Samtidigt befinner sig svensk dagspress i en pressad marknadssituation. Annonspengar rullar iväg till globala aktörer som Facebook och Google. Läsare har ofta villfarelsen att lokala nyheter gratis finns i sociala medier.

Det ställs stora krav på publicistisk kompetens och erfarenhet för att ratta ett litet, oberoende, tidningsföretag i denna omvärld.

Utmaningen är att leva upp till föreningens syfte; Skaraborgsbygden ska vara en aktuell tidning – som intresserar, berör, informerar och aktiverar skaraborgare.

Leve det fria ordet.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • vastaspojken

    Instämmer helt i ett mångfaldigt leve för det fria ordet!
    Min förhoppning är att om du sätter punkt som ansvarig utgivare, behöver det inte innebära att du sätter punkt för ditt skrivande! Du behövs, i floden av alla proffstyckare avlönade av nyliberala byråer, som översvämmar oss tidningsläsare!