Lördag 18 januari 2020

Löfte om rättvisa

När Stefan Löfven nyligen höll sitt sommartal var nyheten att regeringen redan till årsskiftet vill reformera det utjämningssystem som ska utjämna skillnader mellan rika och fattiga kommuner.

Sveriges statsminister var mycket tydlig och sa: ”En del av mitt uppdrag är att jämna ut de skillnader som finns i Sverige, för att inte postnummer ska avgöra tillgången på läkarhjälp och äldreboenden”.

En snabb reformering av kostnadsutjämningen mellan kommuner och regioner ska innebära att kommuner med gynnsamma förhållanden bidrar till de som har svårare förutsättningar. Förslaget innebär konkret att omfördelningen ökar med 1,8 miljarder kronor. Från totalt 9,7 miljarder kronor till 11,5 miljarder kronor.

Detta är nödvändigt.

De växande sociala och regionala klyftorna i landet är avgörande viktiga frågor. Mot detta hjälper endast en tydlig fördelningspolitik.

Det handlar om skattepolitik, det handlar om utbildningspolitik, det handlar om vård och omsorg liksom det handlar om ett tryggt socialpolitiskt ramverk. Och det handlar om att ta sig an de växande klyftorna mellan stad och land. Det är många kommuner och regioner som har mycket stora utmaningar inom äldreomsorg, vården och skola. Framför allt handlar det om kommuner utanför storstadsområdena.

Socialdemokraternas förslag om att snarast förbättra jämlikheten och säkerställa rätten till en väl fungerande välfärd över hela Sverige är mycket välkommet. Det var givetvis inte heller någon tillfällighet att Centerpartiet snabbt markerade sitt stöd för en sådan prioritering.

I kommentarer om Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, har det oftast framhållits stora liberala framgångar för mittenpartierna. Men det som också skedde genom avtalet var att de två traditionella folkrörelsepartierna i Sverige; Socialdemokraterna och Centerpartiet, nu kan samordna politiken för att hela Sverige ska leva.

En reformerad utjämning mellan rika storstadskommuner och fattiga landsbygdskommuner är ett exempel. Men det finns fler; som ny politik för landsbygd, livsmedel, skog, besöksnäring och infrastruktur.

För Socialdemokraterna och Centerpartiet är det avgörande viktigt att stärka förtroendet på landsbygden och glesbygden. Allt för länge har Sverigedemokraterna kunnat exploatera människors besvikelse och missnöje i småorter, byar och utsatta kommuner. Det Stefan Löfven och Annie Lööf nu gör, är att på allvar ta sig an dessa utmaningar.

Men då krävs också tydliga politiska resultat – i närtid. Därav behovet att skynda på en reformerad skatteutjämning.

För de på landsbygd och småorter som idag fått för sig att Sverigedemokraterna skulle kunna göra någon skillnad i deras vardagsliv, så kommer besvikelsen bli stor den dag som Sverigedemokraterna gör allvar av sin dröm att stödja en konservativ högerregering.

En sådan ministär kommer styras av helt andra intressen än landsbygdens väl. Var så säker. Det märks redan i dessa partiers högljudda protester mot ett rättvisare utjämningssystem mellan kommuner och regioner.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.