Onsdag 17 juli 2019

Lööf blir historisk

Den utdragna regeringsprocessen gör valet 2018 historiskt.

Väljarna har ritat en ny politisk karta. Den kartan bygger inte längre på något ensamt dominerande parti. Den nya kartan utgår från vårt flerpartisystem. Med åtta riksdagspartier har de ideologiska skiljelinjerna blivit allt tydligare.

Valet 2018 blev ett värderingsval. Likt många andra europeiska länder så handlar den idémässiga kampen inte i första rummet om ett blått borgerligt block mot ett rött vänsterblock. Den tiden är förbi. Den politiska maktkampen sker just nu mellan tre ideologiska fält; en sfär bestående av konservativa och nationalistiska partier, en sfär baserad på socialliberala och gröna partier samt en tredje gruppering baserad på vänsterpartier.

Framtidens maktutövande kommer avgöras av hur dessa grupper förhåller sig till varandra.

Centerledaren Annie Lööf har varit väldigt tydlig i detta avseende. I den ideologiska matchen mot nationalistisk konservatism och populism tänker hon inte vika ner sig.  Så här sa hon före sommaren när hon talade visioner i Sveriges Television:

”Den kamp mellan värderingar som pågår i hela västvärlden, det är en kamp jag vägrar att förlora. …Jag vill se ett samhälle som bygger på tillit, istället för misstro. Medmänsklighet istället för främlingsfientlighet. Samarbete istället för slutenhet. Vi står inför ett vägval. Och jag har valt min väg.”

Undertecknad uppmanade (15 juni 2018) alla att noga minnas de orden när vägvalen ska göras efter valdagen. Tydligare kunde det inte sägas – för den som ville lyssna.

Det är också med den bakgrunden man måste se den historiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna.

En förutsättning för denna överenskommelse är statsminister Stefan Löfven ihärdiga argumentering för blocköverskridande uppgörelser. Men den hade inte heller kunnat ske utan den målmedvetenhet som Annie Lööf drivit frågan efter valet. Hon har fått klä skott för detta, men ingen kan ta ifrån henne den tydliga ambitionen att åstadkomma ett nytt samarbetsklimat i svensk politik.

Därmed blir hon historisk. Precis som hennes föregångare Axel Pehrsson-Bramstorp (C) gjorde på 1930-talet när han bildade allians med socialdemokraten Per-Albin Hansson (S) för att mota nationalsocialism och lägga grunden för välfärd för arbetare och bönder. Eller Gunnar Hedlund (C) som efter 50-talets Korea-kris gick in i regering med Tage Erlander (S). Eller Olof Johansson (C) som på 1990-talet tillsammans med Göran Persson (S) stabilt och långsiktigt vårdade uppgörelserna för att stoppa den avgrundsdjupa finanskrisen. Utan den insatsen hade svensk ekonomi legat i spillror i decennier.

Det är inte någon finanskris eller depression som är orsak till det nya Januariavtalet. Bakgrunden är istället ett nytt ideologiskt landskap; Ska Sverige ledas av en konservativ högerregering eller ska Sverige ledas av en mittenbaserad regering?

Valet 2010 var inte Annie Lööf partiledare. Då fick hon i uppdrag att analysera det nyss genomföra valet. Rubriken för hennes analys var ”I skuggan av alliansens framgång – nystart för de gröna liberalerna”.  

Det är värt att notera inför valen 2022 och 2026.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • vastaspojken

    Per G. gör en saklig analys och betonar samarbetets välsignelse. Idag framstår den ideologiska kampen mot populistiska missnöjespartier som viktig. Men hur ska den kampen bedrivas? Varför röstar väljare på Sd? En röst på Sd är ofta inte en röst FÖR det partiet. Det är en röst MOT andra partier. Märkligt är att det här fenomenet är globalt. I USA väljer missnöjda Trump, hos oss Sd. I Europa har vi samma fenomen i många länder. Kan det vara så att det är den förda ekonomiska nyliberala politiken, vilken leder till ökade klyftor, som är roten till det onda? Vi hade tydligen två alternativ till regering. Antingen en M-ledd som för en konservativ höger-politik, eller en S-ledd med nyliberal höger-politik. Tydliga krav på en tydlig ”högersväng” ställs! Är det ett bote- eller gödsel-medel mot/för missnöjet? Den som lever får se. Själv tror jag på gödsel-alternativet.

  • Götalänning

    Att bilda en oerhört borgerlig koalition är ett väldigt kortsiktigt sätt att stoppa SD:s inflytande. Om det inte finns ett enda vänsterparti utom V kommer politikerförakt ett öka och det kommer bli svårare för Löfvén att vinna tillbaka SD-röstande Lo-medlemmar om han inte inför sina viktigaste vallöften som t.ex förbättrat LAS.