Måndag 3 oktober 2022

Lösning utan alternativ

Vårt sätt att konsumera är inte hållbart. Det är vi ganska överens om. Vi behöver agera om vår värld inte ska kännas som en överpresterande brödrost som omväxlande hamnar i ett badkar med vatten.

Med det sagt så behöver vi däremot inte ignorera dessa klyftor som skapas av diskussionen om vem eller vad som är skyldig till våra värsta utsläpp. Hur förståelsen kring hur vi lever våra liv, hur inkomsterna präglar vårt sätt att konsumera, och var någonstans i landet du bor.

Det sistnämnda verkar vara det som mest påverkar, då vi rent konkret inte vågar ta tag i resten. Det är den som är mest handfast till hur vi sakta inte tillåter ett liv för låginkomsttagare, småföretagare och omsorg leva vidare på exempelvis landsbygden.

Klimatdebatten fortsätter i en takt som kan kännas på samma läge som vi varit under en längre tid. Dock så blir den alltmer inriktad på mer på vad vi ska låta bli, än att se på vad vi kan göra mer.

Under det senaste halvåret har jag sett en aggressiv eskalering om debatten om skogen. Hur den ställs i jämförelse till skövling av regnskogen och att stora ”stygga” bolag väljer att göra sk. Kalhyggen på skyddsvärda områden i Sverige. SVT, som är vår public service, väljer att göra en dokumentärserie som både har fått kritik från Skogsstyrelsen, som är en statlig myndighet, samt av tittare som reagerar kraftigt på att den är väldigt partisk i vinklingen av programmet och att de som deltagit i serien har fått stå oemotsagda. Att Sverige har över 300 000 skogsägare som är helt vanliga människor med en röst förtäljer inte historien. Det finns grupper på sociala medier som utbildar i hur man kan stoppa en avverkning där man bor. För om du har skog:

Skogen ska inte användas.

Bränslepriserna har skjutit i höjden och vi är på rekordnivåer vad det kostar att tanka diverse fordon som fortfarande drivs på fossila drivmedel. Och det kommer att finnas kvar sådana fordon länge. Alla kommer inte ha råd att byta. Företag som har dessa omkostnader på ökade drivmedelspriser får inte alla gånger okej från marknaden att öka priserna. För då vill inte konsumenten köpa och då byts du ut.

På marknaden kring lantbruksmaskiner är utbudet skralt kring både elektrifierade alternativ, alternativ med biogas eller drivmedel som ersätter diesel och bensin. Marknaden med HVO, den syntetiska dieseln, är liten och utbudet kring att försöka undvika palmoljan som bas är obefintlig, och dyr. Dessutom innehåller den skog som jag nämde ovan. Så finns det inte möjlighet att byta:

Traktorn, bilen eller lastbilen ska inte användas.

Frågan är om vi inte ser klimatfrågan som något vi inte själva som enskild person vill ta ansvar över, men kritiserar gärna andra företag och människor för att stå för den stora biten. Och samtidigt tycker vi det är okej att boka in resor till värmen, byta ut telefoner och hänga med i modet. För jag tror att en väldigt liten del av konsumenterna har tänkt igenom alla bitar. Det är inte vad du väljer av de alternativen som finns, det är också köpandet i sig och hur den vara kom till just dig.

Vad har vi för skyldighet att ge ifrån oss en skildring kring konsekvenserna av vad våra förbud och fördömande av de som blir drabbade mest av våra beslut, både som politiker och konsument? Inget är svart eller vitt. Ge oss alternativ innan förbud.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.