Tisdag 3 oktober 2023

Lovar runt men håller tunt?

I valet 2022 var Sten Bergheden, moderat riksdagsledamot, som en högproducerande vallöftesmaskin. Var det tomma löften eller har något hänt?

Som brukligt inför varje riksdagsval är Sten Bergheden flitig på Skaraborgsbygdens debattsida. I tre debattartiklar inför valet 2022 den 22 juni, 18 augusti och 8 september presenterade Bergheden en lång rad av vallöften till Skaraborgarna som skulle infrias om Moderaterna fick bilda regering. I samtliga tre debattartiklar utlovade Sten Bergheden kraftfulla satsningar på väg- och järnvägsunderhåll med 20 respektive 13 miljarder mer än tidigare regering lagt. I regeringens budget 2023 blev det 1 miljard mer till vägunderhåll, långt mindre än löftet om 20 miljarder. Dessutom ska påpekas att finansieringen sker genom att järnvägsunderhållet minskas med 750 miljoner tvärtom den utlovade ökningen med 13 miljarder. Underhållsskulden i vägnätet, potthålen på grusvägarna, körspåren i asfalten kommer alla öka, tvärtom vad som utlovades. Kinnekullebanan skulle ges resurser till underhåll, satsas på och rustas för framtiden.

Med mindre anslag till järnvägsunderhållet är risken stor att vallöftet förbyts mot längre körtider, ökade förseningar och allmänt minskad kapacitet på järnvägsnätet. I debattartikel den 22 juni 2022 skrev Sten Bergheden att Moderaterna säger nej till höghastighetståg och i stället omgående vill rusta upp, projektera och bygga ut Västra Stambanan med två nya spår från Alingsås till Göteborg. Det blev ett snabbt nej till utbyggnad av nya stambanor, medan löftet om Västra Stambanans utbyggnad inte infriats.

Skaraborg får 250 nya poliser om Moderaterna vinner valet skrev Sten Bergheden den 8 september. Målsättningen att öka antalet poliser och anställda i polismyndigheten delar Kristerssonregeringen med oppositionen. Högt uppsatta mål räcker dock inte, det behövs en uppvärdering av polisyrket med höjda löner och förbättrade arbetsvillkor. Bergheden är dock fortfarande svaret skyldig när Skaraborg får 250 fler poliser. I samma debattartikel går att läsa att Moderaterna vill underlätta strandskyddsreglerna.

Det har nu gått mer än ett år sedan Moderaterna tillsammans med Vänsterpartiet samlade en majoritet i riksdagen och stoppade den uppgörelse Centerpartiet gjort med Socialdemokraterna om ett mer flexibelt strandskydd för att underlätta och möjliggöra att bygga och bo vid sjöar och vattendrag. Det borde vara en högprioriterad fråga för Moderaterna att återkomma med ett annat och bättre förslag än det Centerpartiet hade förhandlat fram. I stället är det helt tyst från regeringen och alla som berörs av dagens hårda strandskydd får fortsätta lida för att Moderaterna tillsammans med Vänsterpartiet stoppade införande av nya flexiblare strandskyddsregler.

I debattartikeln den 8 september framför Sten Bergheden kritik mot att det varit för mycket snack och för lite verkstad för att öka livsmedelsproduktionen och för att stärka lantbrukets konkurrenskraft. Kristerssonregeringen har dock hittills mest bjudit på snack och verkstaden har bestått i att förlänga nedsättningen av dieselskatten som Centerpartiet förhandlade fram med förra regeringen. Snart har en fjärdedel av mandatperioden gått, utvärderingen har startat.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.