Fredag 25 juni 2021

Mäns våld mot kvinnor kan aldrig accepteras

I mitten av april krävde Centerledaren Annie Lööf partiledarsamtal om åtgärder för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Detta efter att fem kvinnor bragts om livet inom loppet av tre veckor, i flera av fallen riktas misstankarna mot en person som kvinnan haft en relation till. Mäns våld mot kvinnor är fullständigt avskyvärt och även om de allra flesta delar synsättet att det ska råda nolltolerans mot våldet är vägen dit mycket lång.

Regeringen var inte sen att hörsamma Annie Lööfs krav och kallade samman partiledarna till samtal några dagar senare. Mötet resulterade i några förslag till lagskärpningar och lagförändringar som ska beredas snabbt i Regeringskansliet. Det är vällovligt med delvis skärpta straff och bland annat förändringar som gör det lättare att ge mannen kontaktförbud.  Men det räcker inte, Annie Lööf efterlyste i ett Facebook inlägg efter att ännu en kvinna mördats ”Var är vrålet från samhället?” Hela samhället måste vakna, det handlar om mitt och ditt, allas ansvar. Alltför många har en snedvriden kvinnosyn, arbetet med normer och attityder måste därför ges en högre prioritet. De värderingar du som vuxen bär med dig grundläggs i tidig ålder, därför blir detta en fråga som måste hanteras i föräldrarollen, i förskolan och skolan, i barn och ungdomars fritidsintressen.

I förra veckan så uppmärksammade Radio Skaraborg att skoltjejer vid Raoul Wallenbergskolan i Skövde av skolan uppmanats att byta kläder för att urringade toppar kan lett till att killar sexsnackat om dem. Detta agerande försvarades även i radion av grundskolans rektor. Det är fullständigt förkastligt att skolan väljer att skuldbelägga tjejerna, när det är killarnas attityder och agerande som är problemet. Tyvärr så är händelsen på Raoul Wallenbergskolan knappast unik utan snarare toppen av ett isberg.

Kvinnohuset Tranan i Skövde bedriver skyddat boende åt våldsutsatta kvinnor och deras barn. En mycket viktig verksamhet och kan beskrivas som sista utvägen för kvinnor i en extremt utsatt och farlig situation.  Trots dess betydelse samt att Tranan också erbjuder våldsförebyggande verksamhet i avtalskommunerna är det endast 8 av Skaraborgs 15 kommuner som bidrar med grundfinansieringen om 5 kronor per kommuninvånare. Kommunerna Tibro, Lidköping, Essunga, Vara, Götene, Skara samt Gullspång har anledning att skämmas, de har gemensamt att de valt att inte bekosta grundfinansieringen, det kan knappast bero på kostnaden.

Det finns ett nyvaknat politiskt intresse för frågorna kring mäns våld mot kvinnor, det är dock inte första gången frågan hamnar i debattens fokus. Alla delar av samhället, politik på alla nivåer, civilsamhället, skolan, arbetsplatser, köksbordssamtalet i hemmen, har ett ansvar att frågan denna gång inte blåser över och tynar bort från den politiska agendan. I ett jämställt och jämlikt samhälle ska inte våld i nära relationer kunna existera, tyvärr är vägen dit mycket lång.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.