Fredag 29 maj 2020

Marknadsflum ger skolklyftor

Sverige har på kort tid gått från en sammanhållen skola, till en skola som präglas av växande klyftor och segregation.

Forskningen visar att det fria skolvalet, i kombination med allt fler fristående skolor, är den viktiga orsaken bakom den växande skolsegregationen.

Skolvalet utnyttjas framför allt av familjer där föräldrarna har god ekonomi och hög utbildning. Resursstarka föräldrar vet hur de ska orientera sig på marknaden. De vet hur de ställer sina barn i kö till populära skolor och de ha resurser för att anpassa sig efter detta.

Studierna visar dessutom att det är en tydlig åsikt bland de föräldrar som gjort aktiva val, att de vill att deras barn ska gå med ”rätt sorts elever”. Detta sker i kombination med att vissa fristående skolor också väljer bort elever. Forskare visar att i alla de skolor som undersökts finns tendenser ”att styra bort elever som ansågs ha särskilda behov. Det kunde vara elever med stora pedagogiska behov, utåtagerande elever och elever med sociala problem”. Exempel finns där rektorn direkt manipulerar kösystemet för att undvika ”oönskade” elever.

Detta sker trots lagar och regler mot sådana selektiva urval. Forskare konstaterar att rektorer har en stark moralisk vilja att göra rätt, men att de också tvingas ta hänsyn till kostnadsjakten.

Detta är i och för sig inte oväntat, för det är ju effekten av att låta marknadsmekanismer och vinstintressen styra skolvärlden. Allt annat vore ologiskt. Men är det önskvärt?

Utvecklingen visar att det fria skolvalet inte alls bryter mönster i rådande bostadssegregation. För det var ju huvudargumentet för de som skapade nuvarande marknadssystem. Men i praktiken är resultatet det rakt motsatta; segregationen förvärras.

All aktuell forskning visar att dagens marknadsstyrning och konkurrens bidrar till att öka klyftorna. Systemet med skolval tar inte heller hänsyn till att förutsättningarna för skolor är olika, mellan kommuner och mellan bostadsområden.

Det allvarliga är att majoriteten av riksdagens ledamöter, av ideologiska skäl, medvetet blundar för denna utveckling. Man vägrar erkänna att dagens segregerade skolmarknad ökar kunskapsklyftorna och att den ger ungdomar mer ojämlika förutsättningar inför vuxenlivet.

Istället för att åtgärda dessa brister väljer dessa politiker att argumentera utifrån en uppmålad nidbild av att de bekämpar en ”flumskola”. Enligt dessa är det enbart genom gammeldags katederundervisning, större grupper, pekpinnar, hårdare tag och fler betyg som unga ska fösas in i framtidens samhälle.

Men detta kommer inte lösa någonting – allra minst ge samhället medborgare som är väl rustade att möta morgondagens samhälle och arbetsmarknad.

Retoriken bekräftar att de som bestämmer om skolpolitiken vare sig har kunskap eller insikt i hur tillvaron är för de skolsvaga eleverna.

Regeringen måste återupprätta en sammanhållen skola som ger likvärdiga förutsättningar för alla barn, bort från nuvarande marknadstänk och skolpengssystem.

Det är dags att stoppa detta internationellt unikt misslyckade skolexperiment.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.