Måndag 19 april 2021

Måttet är rågat!

I veckans Skaraborgsbygden går det att läsa om problemen med Postnords utdelning av brev och tidningar. Postnords uppdrag har genomgått en stor förändring med halverad brevvolym som ersatts med en kraftig tillväxt inom paketleveranser. Detta kan dock inte tas för ursäkt för att uppdraget att dela ut brev och tidningar haltar, det är alltjämt Postnords grunduppdrag och det är ägaren dvs. statens uppgift att se till att detta fungerar i hela landet.

Digitaliseringen har de senaste åren gått fort och nya digitala tjänster växer snabbt och konkurrerar med de traditionella breven. Exempel på detta är e-fakturor som ersätter pappersfakturorna, allt fler ansluter sig till Kivra för att få bland annat myndighetspost digitalt. Fördelarna är många för de som har möjlighet att tillgodogöra sig dessa digitala tjänster, det får dock inte blundas för att alla av olika anledningar inte är med på digitaliseringståget. Här riskerar en ny form av utanförskap att växa fram och det minskar inte av att Postnord har problem att leverera brev och tidningar i tid. Under 2020 har pilotförsök med varannandagsutdelning genomförts, Postnord planerar nu för att succesivt införa varannandags utdelning i hela landet med målet att det ska vara fullt genomfört under 2022.

Jag kan förstå att Postnord med fallande brevvolymer tvingas gå över till varannandagsutdelning, men det finns också en baksida av detta. Inte minst ur demokratisk synpunkt då många, framförallt på landsbygden, också får sin dagstidning levererad av Postnord. I en riksdagsdebatt tidigare i år fick energi och digitaliseringsministern Anders Ygeman (S) frågan hur han ser på varannandagsutdelningens effekter för dagstidningarna som köper utdelningen av Postnord. Svaret från digitaliseringsministern löd ”Tidningarna kan välja vilken distributör de vill”. Det svaret visar bara hur verklighetsfrånvänd digitaliseringsministern är, för att det ska vara möjligt att välja annan distributör måste de finnas och det kan inte vara till ockerpris.

Skaraborgsbygdens prenumeranter förväntar sig sin papperstidning varje vecka, distributionen köper vi av Postnord, tyvärr har Skaraborgsbygden sett att antalet som inte får tidningen på utsatt dag ökat, vilket ligger utom tidningens kontroll. I andra sammanhang så ska man som kund betala för vad man får, men detta gäller inte Postnord. För de prenumeranter som inte fått tidningen på utsatt dag tvingas vi att betala för ännu en leverans. Dubbel kostnad samt extra merarbete på grund av Postnords återkommande problem.

Den 1 oktober tillsatte regeringen ännu en utredning kring Postutdelningen. En särskild utredare ska utreda möjliga finansieringsmodeller för den samhällsomfattande posttjänsten. Syftet är att klargöra hur den samhällsomfattande posttjänsten ska finansieras när den inte längre kan vara fullt ut självfinansierad. Uppdraget ska redovisas senast 31 januari 2023. Det är förvisso bra att utredningen görs, men den skulle varit gjord tidigare. Vi som återkommande drabbas av Postnords utdelningsproblem kräver att ägarna/staten företrädda av regeringen kliver fram nu och ställer högre krav på Postnords tjänster.

Leif Walterum

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.