Fredag 14 maj 2021

Mer viltkött på tallriken

Det rör sig i skogen, på både människor och djur. Hösten och dess färger har gett oss några vackra stunder att bli imponerade av naturens skådespel dom senaste veckorna. Det är nu som mycket utav jaktsäsongarna på olika typer av vilt har sin topp och det är dags att plocka in betesdjuren från hagarna innan älgjakten drar igång.

Men visste du att prislappen på vad viltstammarna gör skada på både skog och mark ökar markant för varje år som går?

Pengar är inte allt, självklart kan naturen inte värderas i pengar alla gånger. Ekosystemtjänster, biologisk mångfald och diversitet i vårt landskap är vi beroende av. Det politiska samtalet är noga med att det är nya tag i dessa frågor, och att vi ska förhålla oss inom de planetära gränserna är även det en självklarhet för en omställning av samhället. Däremot behöver vi tänka ett varv till. Det som faktiskt gör en omställning genomförbar, är av ekonomisk art.

Skaraborg har en stark anknytning till sina gröna näringar där jordbruk och skogsbruk haft en betydande roll för dess samhällsutveckling.

Medans vi tjafsar vidare om Sveriges 301 000 mjölkkor vara eller icke vara i en hållbar framtid, så har vildsvinen med Naturvårdsverkets uppskattning, sprängt taket på 300 000 i antalet individer under 2020.

Mycket av vårt matsvinn börjar redan på åkern, där höga kvalitativa krav från handeln på obetydande utseende, med en betalning som inte lämnar mycket till marginaler över i kalkylen, nu också utmanar producenter i att få sin skörd delvis uppäten eller uppbökad av våra viltstammar.

Under denna månaden sker en viltolycka var sjätte minut, dygnet runt i Sverige. De allra flesta av dem, nästan tre-fjärdedelar, är en olycka med rådjur. På fem år har antalet olyckor ökat med 36 procent.

Viltskador är ett samhällsproblem och det måste få det erkännandet det förtjänar. Med en uppskattning av 1,1 miljarder för förlorad skörd i jordbruket, 12 miljarder för skador i skogen och viltolyckor som uppskattas till att kosta cirka 5-7milljarder varje år i Sverige, så kan man bara konstatera att vi kunde gjort mycket nytta med de skattemedlen som det skulle genererat, i synnerhet i Skaraborg.

Jag har även pratat med och hört om unga bönder som tvekar att satsa vidare på företagandet på grund av det höga vilt-trycket där de verkar. För Skaraborgs näringsliv vore det förödande om dessa landsbygdsföretagare ger upp!

Regeringen har gett Jordbruksverket i april 2020 i uppdrag att göra vildsvinskött mer tillgängligt för konsument och offentliga kök. Det är superbra, men det behövs fler djurslag inkluderade, och det börjar bli bråttom när förökningen pekar rätt upp på i princip alla stammar. Det behövs göras ännu mer på lokal nivå.

Vad kan då våra lokala politiker göra med en gång? Ja, börja med offentlig upphandling och se till att mer viltkött hamnar permanent på tallriken. Det finns definitivt förbättringspotential och goda exempel finns. En annan akut lösning att drifta är att svinen får gå till bioenergi. Såpass bråttom är det. Enöff is enöff.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.