Tisdag 30 november 2021

Miljöpartiet saknar helhetssyn

Skiljelinjen mellan Centerpartiets och Miljöpartiets miljö- och klimatpolitik har på senare tid blivit allt djupare och tydligare. Miljöpartiets oförmåga att se till hela Sverige i kombination med partiets ständiga tilltro att ensidigt höjda straffskatter är lösningen för klimatet och miljön skapar ett tudelat Sverige i en ödesfråga för framtiden.

Den senaste tiden har det blossat upp en het strid mellan Centerpartiet och Miljöpartiet. Detta efter att Centerpartiet gjorde upp med Socialdemokraterna för att stödja Stefan Löfven i sommarens statsministeromröstning. S lovade att regeringen ska komma till riksdagen med förslag om stärkt äganderätt för landets 300 000 skogsägare och att de strikta strandskyddsreglerna ska göras mer lokalt anpassade och möjliggöra bebyggelse strandnära i stora delar av landet där så inte kan ske idag.

I söndagens SVT Agenda tydliggjorde centerriksdagsledamöterna Kristina Yngwe och Peter Helander skillnaden mellan stad och landsbygd genom att stå vid nyproducerade bostäder alldeles invid vatten i Stockholm. Något som för oss som råkar ha en å, mindre sjö eller vattendrag på landsbygden skulle vara helt omöjligt enligt nu gällande strandskyddsbestämmelser. Miljöpartiet försvarade sig med att det handlar om allemansrätten, ett befängt argument i ett land där vi inte har brist på vattendrag som lyder under strandskyddsbestämmelserna.

Synen på ägande och brukande av skogen är en vattendelare mellan Centerpartiet och Miljöpartiet. Landets 300 000 privata skogsägare har genom ett ansvarsfullt ägande och brukande som ofta sträcker sig flera generationer bakåt i tiden skapat de naturvärden som finns i skogen. Miljöpartiet vill slå undan fötterna för många av dessa skogsägare genom att inskränka brukande och ibland gå så långt som att konfiskera skog. Skogen är central för att klara klimatomställningen när nya biobaserade produkter ska tas fram. Den gamla centerparollen från slutet av 1970-talet stämmer väl in på landets privata skogsbrukare ”bruka utan att förbruka”.

För att det ska vara möjligt att bo på landsbygden och i de allra flesta av Skaraborgs och landets tätorter är bilen en förutsättning. Det finns inga andra valmöjligheter än bilen för att ta sig till arbete, barnens fritidsaktiviteter, handla osv.  För oss som lever på landsbygden är detta vardag. Centerpartiet har allt sedan Maud Olofssons tid drivit frågan att det är utsläppen som ska jagas inte bilarna. I Miljöpartiets värld är det bilarna som ska jagas trots att alternativen är få eller som för de flesta av oss utanför de stora städerna helt saknas.

Det har aldrig varit tydligare att landet och staden behöver landsbygden för att möjliggöra den nödvändiga klimatomställningen.  Ska det vara möjligt krävs en helhetssyn som förenar hela landet. Miljöpartiets motsättningspolitik skapar nya låsningar och konflikter det gagnar varken klimatet eller miljön.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.