Måndag 3 oktober 2022

Mobiltäckning ja tack, uranbrytning nej tack

Den kommande månaden är det de politiska utspelens tid. I veckan presenterades en valenkät som visar att Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas toppkandidater till riksdagen är redo att stödja uranbrytning i Västgötabergen.

Landsbygdsfrågorna är ovanligt heta i årets valrörelse. Det är på tiden att Sverige utanför storstäderna hamnar i fokus, om intresset för landsbygden kommer hålla ända in i valspurten är tveksamt. Kristdemokrater och Sverigedemokrater försöker övertyga väljarna om att bleka kopior av Centerpolitik är bättre än originalet. När Centerpartiet presenterade sitt valmanifest den gångna helgen så blir det tydligt att landsbygdsfrågorna är partiets hemmaplan. När Annie Lööf talar om behovet av att förbättra mobilnäten på landsbygden och bygga bredband där inte marknaden vill investera så vet hon vad hon talar om, för hon i likhet med övriga i partiets riksdagsgrupp har egen erfarenhet av mobilsamtal som bryts och teamsmöten som hackar när bredbandsuppkopplingen är dålig på landsbygden. Centerpartiets förslag att satsa en miljard extra om året på bra mobiltäckning och bredbandsutbyggnad är avgörande för att utveckla landsbygden. Jag kan själv vittna om dåligt mobilnät från min gård, häromkvällen bröts ett 30 minuter långt samtal sju gånger, inte acceptabelt.

I veckan presenterade organisationen Hela Sverige ska leva Skaraborg sin valenkät. På frågan om man är redo att stödja uranbrytning i Västgötabergen svarar samtliga Skaraborgska toppkandidater till riksdagen från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ja på frågan. Övriga partiers toppkandidater svarar nej. Allt sedan hösten 1977 då det kommunala vetot stoppade fortsatt uranbrytning i Ranstad har det funnits en politisk enighet att inte tillåta uranbrytning i Skaraborg. Denna enighet har stoppat prospekteringsföretag, som haft undersökningstillstånd att leta efter uran, att gå vidare. Fram till nu har beskedet varit att varje satsad krona från gruvbolagen är en bortkastad krona. Att bryta uran i alunskiffer innebär stora miljörisker samt för människors och djurs hälsa. Under 1965–1969 skedde det brytning av uran i Ranstad, Häggum. Totalt fick man fram uran som räckte till ett svenskt kärnkraftverk under ett år men med en mycket stor lokal miljöpåverkan, återställningsnotan fram till nu är cirka 600 miljoner kronor men stannar inte där.

Storskalig uranbrytning i den Västgötska alunskiffern skulle sannolikt få så stora konsekvenser att det skulle försvåra i värsta fall omöjliggöra livsmedelsproduktion, företagande och boende i stora områden. För att få fram tillräckligt med uran krävs kolossala dagbrott, den Västgötska alunskifferna innehåller 300 gram uran per ton berg, detta får Cementas dagbrott i Skövde att framstå som en vattenpöl. Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna vill gärna framstå som landsbygdens vänner, brytning av uran i Västgötabergen skulle slå hårdast mot de gröna näringarna, landsbygdens boende och företag. Väljarna har dock fått ett viktigt besked inför 11 september.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.