Torsdag 16 augusti 2018

Något är ruttet i Danmark

Produktion av biogas har ökat kraftigt. Förra året  producerades 2000 GWh biogas (2 TWh) i Sverige. Det är en ökning med fyra procent jämfört med 2014. För tio år sedan producerades cirka 1300 GWh biogas.

Sammanlagt fanns det 279 biogasanläggningar i Sverige år 2016. 139 av dessa är kopplade till avloppsverk. 58 finns vid avfallsdeponier. Lantbruket stod för 41 gårdsanläggningar. Dessa producerade sammanlagt 49 GW biogas, nästan uteslutande från gödsel.

En värdefull biprodukt av produktionen är den rötrest som uppstår och som kan användas som gödningsmedel. Av totalt fyra miljoner ton rötrest som producerades vid de svenska biogasanläggningarna, används ungefär hälften som gödningsmedel.

Sedan 2005 har mängden biogas som uppgraderats för användning till fordonsgas ökat kraftigt. Ifjol gick 64 procent av den producerade biogasen till uppgradering och 20 procent till värme. En knapp tiondel av biogasen facklas bort och resterande biogas går till elproduktion, användning inom industri och övrig användning. Samtliga uppgifter från branschorganisationen Energigas Sverige.

Sammantaget låter detta väldigt bra; förnyelsebart. fossilfritt. klimatsmart, cirkulärt och hållbart.

Ändå hotas svenska biogasanläggningar av konkurs. Nyligen rapporterades om att den största biogasanläggningen Jordberga i Skåne exempelvis står inför nedläggning.

Subvention

En orsak är att svensk biogas numer konkurreras ut av dansk biogas.

Danskarna kan sälja sin gas i Sverige till 40-50 procent lägre pris. Det låter otroligt. Hur lyckas danskarna producera sin gas och sedan transportera den till svenska kunder, till en kostnad som är hälften mot lokalproducerad biogas i vårt eget land?

Svaret är att Sverige valt ett annat sätt att subventionera sin biogasproduktion än vad andra europeiska länder valt att göra.

Subventionering är självklart positivt, och ett viktigt politiskt instrument för att få fart på denna miljövänliga produktion och skapa marknader för mer klimatsmarta lösningar.

Så denna subventionering sker i alla EU-länder. Men Sverige har valt vägen att ge skattereduktion på konsumtion av biogas. Danmark, Tyskland och Nederländerna har istället valt att subventionera genom att stödja produktion av nya biogasanläggningar.

Krocken

Där uppstår krocken. För därmed kan danska biogasproducenter producera sin gas mycket billigare hemma i Danmark, och sedan sälja med skattesubvention till kunder i Sverige. Det blir en dubbel subventionering.

Vän av ordning tar självklart för givet att EU inte kan godkänna sådan konkurrens. Men icke då. EU har tvärtom gett klartecken för detta, och därmed står Sverige utan skydd mot osund konkurrens.

Detta är inte rimligt. EU ska säkra att vi har en fri fungerande marknad där företag, oavsett medlemsland, ska ha jämlika villkor. EU ska inte tillåta medlemsländerna att med olika stödsystem slå undan fötterna för varandra.

I Shakespeares Hamlet uppges att ”något är ruttet i Danmark”. Och nog rötas det i Danmark. Men för den skull ska inte den rötade gasen dubbelsubventioneras.

Här måste den svenska regeringen och EU ingripa. Regeringen har funderat länge på hur man ska möta det. Det är dags att gå till handling

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.