Måndag 30 mars 2020

Närakut i Mariestad?

Det var olyckligt att regionens enda försök med närakut i Skaraborg förlades till just Lidköping.

Det hade varit mycket klokare att närakuten istället hade förlagts till sjukhusets lokaler i Mariestad, där avståndet till Skövdesjukhusets akut är som längst.

Utöver Lidköping så har regionen startat försöksverksamhet på ytterligare tre orter. Först ut var Östra sjukhuset i Göteborg samt vid vårdcentralen i Tanumshede i Bohuslän.

Samtidigt som Lidköping fick sin närakut, fick också Skene också en närakut. Det verkar uppenbart att valet av dessa två orter mer ska ses i perspektivet att såväl lokalt i Skene som lokalt i Lidköping har debattens vågor gått höga om sjukhusens framtida roll.

Detta har givetvis påverkat många Lidköpingsbor. För många blev därför närakuten inte en förstärkning av nära vård, utan kunde faktiskt upplevas precis tvärtom. När den befintliga jourcentralen omstöptes till en närakut, så upplevdes den av många snarare som ett hot mot sjukhusets ”ordinarie” akutmottagning. Syftet är ju också att tydligt minska inflödet av akuta patienter till sjukhuset i Lidköping.

Närakuten är en del av regionens omställning av hälso- och sjukvården. De är en akutnivå med större diagnostiska resurser än vad primärvårdens jourcentraler normalt har.

Utvärderingar som gjorts av försöket i Göteborg visar positiva resultat. Antalet patienter som hänvisas till närakuten, från akutmottagningarna, har ökat. I december hänvisades runt 20 procent av alla sökande vid akutmottagningarna till närakuten. Detta har bidragit till kortare väntetider och ett minskat tryck på ordinarie akutmottagningar.

När regionen i fjol skulle besluta om ytterligare försöksorter med närakuter så hade politikerna ett gyllene tillfälle att verkligen visa att man menar allvar med planerna att utveckla sitt omtalade närsjukvårdscentrum i norra Skaraborg. Genom att förstärka jourcentralen i Mariestad till en närakut, så skulle tiotusentals medborgare i norra Skaraborg plötsligt få en förstärkt lokal hälso- och sjukvård. Vilket definitivt hade kunnat påverka patientströmmarna till akuten vid sjukhuset i Skövde.

Nu ska verksamheten i Lidköping fortsätta testas. Något ytterligare försök i Mariestad har inte beslutats, även om flera ledande sjukvårdspolitiker instämmer i behovet av närakut i norra Skaraborg.

Det är synd att det kommer dröja till tidigast hösten 2020 innan nya beslut tas. Inte minst mot bakgrund av att sjukhuset i Mariestad succesivt avlövats såväl slutenvårdsplatser som öppenvård. Mellan skål och vägg konstaterar de flesta sjukvårdspolitiker att Mariestads sjukhus egentligen inte längre är ett sjukhus, utan möjligen en något förstärkt vårdcentral. Men ingen vill tala högt om detta.

Nu när regionens centrala koncernkontor dessutom fått i uppdrag att utreda hela sjukhuset i Mariestad, så måste Skaraborgs sjukvårdspolitiker se till att norra Skaraborg får en förstärkt närsjukvård.

Börja med att besluta om en närakut.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.