Fredag 14 augusti 2020

Nato är ett hot

Nato-landet Turkiet bryter mot all internationell rätt när landet invaderade grannlandet Syrien. Nu hotar ett storkrig mellan dessa militära regionala stormakter och dess diktatoriska ledare.

Ansvaret för detta vilar tungt på USA och dess president. USA sviker sina allierade kurder, trots att dessa varit helt avgörande för att nedkämpa terroristerna inom IS. ”Ett knivhugg i ryggen” säger kurdiska företrädare, som nu tvingas söka stöd hos Syrien och Ryssland för att förhindra ett hotande folkmord.

Det är sorgligt pinsamt att se hur USA förlorat allt sitt anseende i internationell politik genom att gång efter annan bryta ingångna avtal. President Trump är en katastrof för såväl sitt eget land som för världen i övrigt.

Donald Trumps utrikespolitik är en rad stora misslyckanden. Destruktivt försöker han förstöra världens möjligheter att klara de akuta klimathoten, genom att riva Parisavtalet. Han drar USA ensidigt ur kärnenergiavtalet med Iran, så att riskerna för atomvapenspridning ökar. Hans ”löfte” att genom sin svärson snabbt skapa fred i Israel och Palestina är det ingen som tar på allvar. Sanningen är att situationen blivit än farligare under Trumps period.

Trump trivs med enväldiga diktatorer. Men hans mediala jippon med Nordkoreas Kim Jong-un har inte lett till någonting. Snarare visar dessa hur presidenten låter sig duperas vid förhandlingsborden och gång efter annan försämrar USA:s egen position. Lägg till detta Trumps handelskrig mot Kina som hotar världens frihandel.

Det är uppenbart att Turkiets president Erdogan lurat skjortan av Trump vid deras enskilda samtal.

Hur Trump kunde ge grönt ljus för Turkiet att gå in med trupper i Syrien är en gåta. När han, för sent, förstått de enorma risker som han utsätter Mellersta östern för, blir det patetiskt att se hur Trump plötsligt hotar Turkiet med ekonomiska repressalier. Detta för att Turkiet gör, vad de fått klartecken av Trump att göra. En snäll tolkning är att Trump inte ens förstod vad han gjorde.

Nu står Nato-landet Turkiet i direkt konfrontation mot Syrien och Ryssland.

Som brev på posten påminner därför Erdogan andra Nato-länder om förpliktelsen att skicka trupper för att försvara Turkiet, om det behövs.

Detta är själva grundbulten för ett medlemskap i Nato; traktatets artikel 5, som fastslår att ett angrepp mot ett Natoland är ett angrepp mot hela alliansen. Den gäller Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland – som exempel. Men den gäller också Turkiet.

Utvecklingen i Mellersta Östern visar den stora faran med att Sverige skulle bli medlem i Nato. På vilket sätt skulle Sverige bli tryggare, om Turkiets krig mot Syrien leder till en konflikt mellan Ryssland och Nato?

Tvärtom skulle Sverige bli en legitim motståndare mot vårt grannland Ryssland. Dessutom vara förpliktigad att skicka svenska soldater för att försvara Erdogans Turkiet.

Nato-länderna USA och Turkiet riskerar storkrig och skapar nya flyktingtragedier. De är också ansvariga för att IS-terroristerna vinner ny mark och åter kan hota folk och länder. Så även i Europa.

Världen behöver mer av klok diplomati.

Och för svensk säkerhet och fred är det just nu viktigast av allt att Sverige, precis som Finland, förhåller sig alliansfritt.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.