Onsdag 26 juni 2019

Nu krävs nedrustning

År 1987 skrev USA:s Ronald Reagan, och Sovjets Michail Gorbatjov, under det historiska nedrustningsavtalet INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty).

Europa hyllade detta stora steg för fred och avspänning. Tusentals medeldistansmissiler, med en räckvidd mellan 500 och 5500 kilometer, på den europeiska kontinenten förbjöds.

Nu vill USA:s Donald Trump skrota avtalet! Presidenten är uppenbart beredd att med militär upprustning markera USA:s ”världsherravälde”.

Fredsforskningsinstitut SIPRI:s chef Dan Smith menar att risken för nukleär kapprustning nu ökar. Han är bekymrad över att hela strukturen av nedrustningsavtal nu ser ut att braka samman. 2001 sa USA upp ABM-avtalet mot missilförsvarssystem och 2015 drog sig Ryssland ur CFE-avtalet om konventionella styrkor i Europa.

Och som inte det är nog, så agerar USA och NATO-ledningen aggressivt för att stoppa FN:s resolution om att förbjuda alla kärnvapen. Allierade stater piskas samman för att förhindra ikraftträdandet. Sverige varnas öppet för att ratificera avtalet, och hotas med försämrade NATO-relationer.

Alla stater har anledning vara djupt oroade. Inte minst Sverige och Finland som befinner sig mitt mellan Trumps kärnvapenbestyckade NATO-allians och Putins kärnvapen i Ryssland. Dessa förfogar vardera över drygt 7 000 kärnvapenspetsar.

Situationen blir än mer allvarlig, när man till detta också lägger de nationalistiska högerkrafter som idag styr USA som Ryssland. Retoriken hårdnar, liksom oförsonlighet och hat mot alla utanför den snävt egna definierade ”nationen”.

Samma krafter sköljer fram i land efter land; med högerpopulistiska partier vars strategi är att piska fram rädsla och att skapa spänningar mellan ”vi” och ”de andra”. Vi ser det också i Sverige.

Den säkerhetspolitiska experten och översten Bo Pellnäs uttalade efter sin tid som chef för FN:s observatörsstyrka på Balkan åren 1992-1993, följande:

”Tro inte att de politiker som närmast hjärtlöst ledde sina nationer in i första världskriget var mindre insiktsfulla och sämre utbildade än de som nu leder Europas stater. Tvärtom.

De var bara bakbundna av nationella intressen, nationella myter och alla historiska låsningar. Av ett historiskt arv som fortfarande lever sitt krälande och dolda liv i många nationers mörka källarutrymmen och som snabbt kan utvecklas till dödliga monster väl utsläppta i dagsljuset

Tro inte att människor på Balkanhalvön är grymmare än vi, eller mer omoraliska. Men fast de länge hade levt tillsammans tvekade de inte att på 1990-talet döda varandra, när misstron mot grannarna väl var väckt, rädslan växte och snart förvandlades till hat”.

Med högernationalism följer en osäkrare värld.  Motkraften är nedrustning. Sverige har en stolt historia i kampen för nedrustning och för att förbjuda kärnvapen.

Men tyvärr är det ganska tyst i riksdagspartierna. Istället väljer många riksdagsledamöter att passivt krypa för kärnvapenmakten USA och NATO, genom att inte vilja ratificera FN-konventionen om förbud mot kärnvapen.

Men det är just nu som kampen mot kärnvapen måste intensifieras. Oavsett regering.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • vastaspojken

    En tänkvärd ledare med ett tungt budskap! Utvecklingen internationellt ser bedrövlig ut! Men vi i Sverige behöver inte haka på den trend av upprustning som verkar bli populär även hos oss. Fler politiker ställer upp på upprustningen. Slutklämmen i Per G:s raka ledare är träffsäker. Politikernas krypande för Nato måste påpekas, men vår press är alldeles för Nato-anstucken för att ta upp kritiken. Hela Alliansen, Sd och halva S skämmer ut sig med sitt motstånd mot svensk ratificering av Fn:s konvention mot kärnvapen! Åtminstone Kd med sitt tal om ”kristen värdegrund” borde ansluta till Mp och V i frågan!