Måndag 17 januari 2022

Nyckelposition i svensk politik

Idag samlas centerpartister runt om i landet när Centerpartiets partistämma öppnas. De över 500 stämmoombuden kommer under fyra dygn besluta om mer än 600 motioner och anta 3 nya program. Det är ett Centerparti som under de senaste åren befäst sin nyckelposition i svensk politik.

Om inte pandemin satt käppar i hjulet hade ombud, intresserade medlemmar, media och utställare varit samlade i Sigtuna. Årets stämma äger i stället rum semidigitalt med ombuden samlade distriktsvis, där alla orter länkas samman. Detta blir därmed ett av de största, om inte det största, digitala demokratiarrangemanget i Sverige under Coronapandemin, sett till dess längd, omfattning och antal deltagare. Den tekniska utvecklingen går snabbt, något motsvarande arrangemang hade inte varit möjligt för bara något år sedan. En spännande utveckling som i förlängningen öppnar upp till oanade möjligheter att utveckla demokrati och medlemsnytta i de politiska partierna och folkrörelsesverige.

Interndemokratin i de svenska partierna skiljer sig en del. Centerpartiet särskiljer sig genom det stora antalet stämmoombud, där varje kommun är garanterad minst ett ombud för att ge Hela Sverige inflytande. De nära 32 000 medlemmarna har dessutom motionsrätt, yttrande- och förslagsrätt till och vid partistämman, det ger en unik möjlighet att påverka politikens innehåll.

Under den innevarande mandatperioden har Centerpartiet befäst sin nyckelposition i svensk politik. Januariavtalet möjliggjorde genomförande och inledningen på viktiga borgerliga liberala reformer. I det sammanhanget är det beklagligt att Liberalerna lämnande januarisamarbetet. Det havererade januariavtalet försvårar genomförandet av fler liberala borgerliga reformer med nuvarande regering. Däremot så är Centerpartiet på väg att få igenom flexiblare tillämpning av strandskyddet på landsbygden och stärkt äganderätt för landets skogsägare, krav som Socialdemokraterna accepterade för att få Centerpartiets stöd i sommarens statsministeromröstning.  Under hösten ska Stefan Löfvens regering leverera skarpa förslag till riksdagen på de två områdena. Nu som på 1930-talet då Bondeförbundet gav S regeringen sitt stöd är det landsbygden och landsbygdsföretagarnas frågor som är i fokus, då var det kohandel och mjölkpriset, nu är det strandskydd och äganderätt.

Med ett år kvar till valet har det endast skett mindre rörelser i väljaropinionen under mandatperioden, bortsett från att Liberalerna parkerat långt under fyra procentspärren. Det kommer med största sannolikhet bli omöjligt att bilda en majoritetsregering efter nästa val så länge blockpolitiken består i sin gamla form. Liberalernas högersväng kan mycket väl vara tillfällig, det mullras i leden och vid landsmötet i november väntas en uppslitande diskussion i det försvagade partiet. Centerpartiets tydliga mittenposition i svensk politik skapar ett starkt förhandlingsutrymme när kommande regeringar ska formeras. Till skillnad mot Liberalerna finns en nära nog absolut uppslutning bland Centerpartiets medlemmar för mittenpositioneringen i svensk politik. Annie Lööfs interna stöd är orubbligt och det är ett välmående parti som inleder sin partistämma idag.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.