Tisdag 3 oktober 2023

Nytt parti bildat i Skövde

Skövdeväljarna får ytterligare ett parti, Skövdepartiet, att välja på i höstens kommunalval. I de flesta kommuner har det från tid till annan funnits lokala partier, så företeelsen är inte särskilt unik. Livslängden eller snarare kraften i dem brukar dock svalna efter någon mandatperiod, även om undantagen finns.

Att Skövdepartiet bildas nu är inte särskilt förvånande. Det sker efter en ovanligt turbulent mandatperiod i Skövdepolitiken där en försvagad borgerlig allians styrt kommunen i minoritet och fått fatta flera ibland impopulära beslut. I lokalpressen har det, med eller utan grund, förts en debatt om tystnadskultur och maktkoncentration. Under mandatperioden har det blossat upp konflikter till ytan som lett till avhopp och avslut och när Moderaterna i Skövde skulle fastställa sin valsedel fick tunga företrädare inte medlemmarnas fortsatta förtroende.

Vill i sammanhanget betona att som före detta kommunalråd i Skövde förhåller jag mig dock neutral till dagspolitiken i kommunen. Rent generellt när lokala partier uppstår så beror det oftast antingen på en större omdebatterad lokal fråga eller ett växande missnöje endera kring förd politik eller att inte själv fått den plats man önskat i något etablerat parti. Det som förenar brukar oftast handla om att vara emot än vara för något. Det återstår att se vad som förenar krafterna i och bakom det nybildade Skövdepartiet.

Det är mer en regel än undantag att intresset för lokala partier avtar eller att partierna läggs ner efter några mandatperioder. Ofta är partiorganisationen uppbyggd kring någon/några profilerade personer men i övrigt svag. Det finns dock några undantag. ”Götenes Framtid” bildades 1994 och har förnärvarande 5 av 41 mandat. 2002 bildades ”Mariestadspartiet” och fick i valet samma år mer än 20 procent av rösterna, partiet finns förvisso kvar men har de senaste valen fått knappt 5 procent.

Ett annat lokalt parti blev inte så långlivat. 1998 tog det nybildade ”Kommunpartiet vår framtid” i Gullspång storslam med 10 mandat och efter att ökat även i valet 2002 hade man 17 av 41 mandat och fick kommunstyrelsens ordförande. Det blev dock en dyrköpt erfarenhet, mycket av arbetet att sitta i den yttersta ledningen för en kommun handlar om lobbying och kontakter utanför kommunen. Saknas då ett regionalt och nationellt partinätverk blir det svårt att nå fram i andra beslutande organ. ”Kommunpartiet vår framtid” upplöstes och ställde inte upp i kommunvalet 2010.

Skaraborgs utveckling är i hög grad beroende av att Skövde agerar draglok för vår del av regionen såväl på politisk ledningsnivå samt bland chefer och tjänstepersoner. Flera av de främsta namnen på Skövdepartiets lista är välmeriterade politiker och de om några vet att oerhört många av kommunens och Skaraborgs viktiga framtidsfrågor är beroende av beslut som fattas nationellt, regionalt samt hos statliga verk och myndigheter. Kommunpolitikerna i Skövde väljs förvisso lokalt, men om man gör anspråk på att leda kommunen är arbetsfältet i högsta grad regionalt och nationellt.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.