Fredag 14 maj 2021

Ord och inga visor

Allting ligger faktiskt inte på paus. Även fast dom där mötena uteblir fysiskt eller fikapauserna där dagliga ställningstagande utbyts så pågår våra åsikter alltmer i skrift, dygnet runt. Vi har hittat andra former till att engagera oss i våra samhällsfrågor. Jag ägnar mycket tid på sociala medier för att stämma av läget för de frågor som berör och väcker samhällsengagemang, stort som smått.

Nyordslistan kommer årligen ut med en lista över ord som myntas och beskriver året som gått. Det kan vara en spaning på vad som återspeglar vår nutid. Ett ord som är nytt är lesserwisser, någon som egentligen inte vet så mycket om saken, men tror sig veta bättre än expertisen. Det kan också spegla vad vi förväntas av nutids-normen. Att alltid tycka fort om något, oavsett egentlig grund.

2021 har verkligen gjort en orolig rivstart i mångt och mycket i heta diskussioner om vad vi ser som samhällsbrister. För att nämna USA, så har vi sett hur bräcklig demokratin kan vara, men också de gråa nyanserna av yttrandefriheten och hur ansvaret ligger till på opinionsplattformarna. Twitter valde att stänga Trumps konto permanent för att de ansåg att det förelåg risk för fler våldsuppmaningar och bröt mot plattformens regler. Även fast plattformarna är privata företag, så väcks tanken i mig om det kommer vara ett exempel för en markering om samhällets kontroversiella metoder och åsikter framöver. När blir yttrandefriheten skadlig och vem bär ansvaret om vad som är det och inte?

Vaccinationsmotståndet har växt på sina håll. Sociala medier-flödena svämmar fullkomligt över av olika teorier och ”arga gubbar” om varför man väljer att avstå. Covid-19:s konsekvenser blir ifrågasatt och det som alla hade väntat på, blir snarare en faktor till konflikt. Vem eller vad har rätten att bestämma över våra egna beslut, när det gäller detta? Åsikterna går vitt isär är väl slutsatsen.

Ett annat ord från nyordslistan är cancelkultur, bildat efter engelskans cancel och betyder på svenska ’annullera’. Det beskrivs som aktivism som syftar till att personer med kontroversiella åsikter ska berövas sina plattformar för att föra ut dessa åsikter. Risken här är att de som skriker högst, tystar ned dom som behöver komma till tals också.

Demokratin är ett ständigt arbete mot målet. Friheten att vara med att forma samhället. Det ska hela tiden finnas utrymme att man ska kunna tänka och tycka vad man vill. Våra verktyg däremot för att upprätthålla detta är delvis rättssystemet. Men oftast hinner vi inte komma dit förrän någons liv är sönderslaget av värderingsstormen, skyldig eller ej.

Här har media ett enormt ansvar att kunna delge neutrala utgångslägen och saklighet när det blåser som mest i kontroversiella frågor. Men det konkurrerar alltmer med clickbait-rubriker och ”sensationella” upptäckter som är mer kopplade till egna värderingar och skapandet av känslor, än sakligheten och fakta. Det är många frågor som vi behöver stanna upp och reflektera över när det gäller sociala medier. Är lesserwisser-kulturen skadlig för vårt synsätt på demokrati?

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.