Onsdag 26 september 2018

Östling och skatter

Näringslivstoppen Leif Östling har ett imponerande CV. Framträdande företagsledare. VD på Scania och en tid i Volkswagens koncernledning. Hedersdoktor vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och vid Luleå tekniska universitet. Ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin. Listan är lång.

Sedan 2016 är Östling ordförande i arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och därmed den främste representanten för de privata företagen.

Hans syn på det svenska samhället, och de värderingar som bär upp samhället, är inte vilka åsikter som helst.

Därför är det särskilt upplysande att ta del av vilka värderingar, omdömen och vilken moralisk kompass som vägleder en sådan person – när det väl gäller.

När SVT:s Uppdrag granskning ställer Leif Östling mot väggen om varför han under sin tid som vd för Scania satte upp ett bolag i lågskattelandet Malta så kan förfarandet måhända vara lagligt, juridiskt sett.

Men motiven Östling framför är anmärkningsvärda. För det första betonar han att han inte har dåligt samvete för agerandet eftersom /citat/ ”Jag tycker jag har gjort rätt för mig i Sverige mer än de flesta andra. Jag har betalat för minst tusen skattebetalare.

För det andra framhåller han att skatteplaneringen har sin grund i problem med det svenska skattesystemet, för att /citat/ ”det är så vansinnigt höga skatter i det här landet”.

Och som det inte är nog, så säger Leif Östling också i TV-intervjun /citat/ ”Man frågar sig också, betalar man in 20-30 miljoner om året, vad fan får jag för pengarna?…Inte mycket.”

Intervjun blottlägger en häpnadsväckande inställning till vårt samhälle.

Leif Östling har självklart tjänat enorma summor pengar under sin tid som företagsledare, liksom för andra uppdrag han utfört och utför. Med högre inkomster följer också högre skatter. Så fungerar vårt system. Demokratiskt förankrat, så som vi medborgare vill ha det. Allt för att finansiera de nyttigheter vi måste ha i vårt land; poliser, sjukvård, skolor, äldrevård, dagis, försvar etc

Det är möjligt att Svenskt Näringslivs ordförande söker en debatt om vårt skattesystem. Men hans utgångspunkt är helt fel. Det är inte ett dugg synd om Östling och näringslivstopparna.

En skattereform vore på sin plats. Men då framför allt för att fokusera på faktumet att de ekonomiska och sociala klyftorna växer i samhället.

I inget annat västland har inkomstklyftorna ökat så mycket sedan början av 1990-talet som i just Sverige, konstaterar OECD. I Sverige, liksom i många andra jämförbara länder, går idag över 20 procent av de samlade inkomsterna till de rikaste 5 procenten av hushållen, enligt The World Top Incomes Database.

Orsaken till dessa växande klyftor handlar inte bara om löneskillnader.

Framför allt är det förmögenheterna som är ojämnt fördelade och bidrar till de växande klyftorna. Vi har en enorm snedvridning av finansiella tillgångar, företagstillgångar och fastigheter. Den tillväxt som skapas fördelas mycket ojämnt.

Det är denna förmögenhetstillväxt som nu måste diskuteras inom politiken.

 

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • vastaspojken

    Vi har i Sverige en snedvriden syn på skatter, vilket Per G. också kommer fram till i sin ledare. Vi är inte idag det högskatteland vi en gång var! Vi har hög skatt på ”inkomst av tjänst”, dvs. skatt på arbete, men skatten på företag och kapital är låg. Läste med förvåning Erik Sandbergs bok ”Jakten på den försvunna skatten”.Tax Foundation, USA:s motsvarighet till Skattebetalarnas Förening rankar Sverige högt på listan över länder med låga skatter på förmögenheter. Vi har avskaffat Förmögenhets- arvs- och gåvoskatter. Fastighetsskatt har sänkts. Inkomst av kapital skattas lågt och ges stora avdragsmöjligheter. Det är inte främst stora löneskillnader som klyver vårt samhälle! Vårt skattesystem måste snarast reformeras. Leif Östling och hans gelikar är farliga för den skattemoral som vi måste vara rädda om. Om han talar sanning om alla miljoner han betalat i skatt, borde en självklar slutsats vara att han haft astronomiska inkomster! Om rika knösar som han kan komma undan med miljoner, hur tänker då den ”vanlige” skattebetalaren. Lite svartjobb och momsfiffel bli kanske rätt?