Onsdag 7 juni 2023

Partiledare som gjort avtryck

Annie Lööf har som partiledare utvecklat Centerpartiet till ett modernt liberalt borgerligt parti. Som centerledare har hon konsekvent i ord och handling stått upp för alla människors lika värde och rättighet.

Få partiledare har som Annie Lööf valt att stå upp för de utsatta och svaga i samhället. Hon har mer än någon borgerlig partiledare varit drivande i jämställdhetsdebatten och med tydlighet markerat mot mäns våld mot kvinnor. I sann centeranda har hon i tagit fighten för landsbygden och småföretagens villkor och listan med framgångar inte minst under senaste mandatperioden är lång. Till skillnad mot miljöpartiets ofta fundamentalistiska miljöpolitik har Annie Lööf tagit utgångspunkten i en realistisk miljöpolitik som driver utvecklingen framåt.

Annie Lööf har som stridbar ledare fått utstå mer hat och hot än någon annan partiledare, ett hat som hotar den svenska demokratin. Detta får inte tystas ned, alla demokratiskt valda politiska ledare och media har här ett ansvar, där normen ska vara nolltolerans för hat och hot mot folkvalda. Det är ingen dramatik i att Annie Lööf efter 11 år meddelar valberedningen att det är dags att lämna vidare stafettpinnen.

Christer Jonsson, regionpolitiker i Kalmar har fått uppdraget att leda Centerpartiets eftervalsanalys. Valresultatet i många av landets kommuner och regioner är en besvikelse efter framgångarna i 2018 års val. Det är bra att partistyrelsen väljer att göra en grundlig eftervalsanalys där hela centerrörelsen ska inkluderas. Orsaken till den breda tillbakagången i kommun- och regionvalen utanför storstäderna har säkert flera förklaringar. Historiskt har Centerpartiet presterat bättre i lokalvalen än i riksdagsvalet.

Länge höll Centerrörelsen fast vid sin decentraliserade partiorganisation med en parti- och kvinnoförbundsavdelning i nära nog varenda socken. Partipolitiken var en närvarande del i lokalsamhället och medlemsantalet var stort. Idag är situationen en annan och det är inte möjligt att återskapa förra seklets stora partiorganisation. Men på landsbygden, i bygdegårds- och samhällsföreningar finns en känsla av att inte bli lyssnad på, här finns ett intresse att engagera sig i det lokala, här finns en potential att långsiktigt bygga på.

Högerpartierna påstår felaktigt att Centerpartiet övergivit landsbygden. Inget annat riksdagsparti har så konsekvent stått upp för de gröna näringarna och landsbygdens invånare. Här finns mycket för en Kristerssonledd regeringen att leva upp till, något som kommer följas noga av den C märkta riksdagsgruppen. Med 6,71 procent gör Centerpartiet ett bättre val än 1998, 2002, 2010 och 2014 och det näst bästa under Annie Lööfs ledning. Samtliga Alliansens tidigare partier backade i valet, M och L med knappt en procent vardera och KD med en procent.

Högerpartiernas omfamning av Sverigedemokraterna har inte gett den effekt man önskat. För en ny Centerledare är det viktigt att som enda borgerliga liberala parti fortsätta stå upp för frihetliga värderingar där politiken tar sin utgångspunkt från alla människors lika värde och rättigheter.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.