Fredag 14 maj 2021

Politiken på väg mot mitten

De senaste 10 åren har de politiska ytterkantspartierna lockat allt fler, men mycket talar för att en vändning är på gång. I ett historiskt perspektiv så har väljarströmmar alltid förändrats ungefär en gång per decennium. I vårt grannland Norge visar opinionsmätningarna på mycket stora framgångar för Senterpartiet som tydligt valt att positionera sig som ett självständigt mittenparti.

I valet till det norska stortinget 2017 nära nog fördubblade sig Senterpartiet från 5,5 procent till 10,3 procent.  Uppgången i opinionen har fortsatt och partiet når nu över 20 procent i väljarundersökningarna inför stortingsvalet till hösten. Självklart är det valdagen som räknas och ingen seger ska tas ut i förskott. Framgången beror dels på en stark profilering i Senterpartiets profilfrågor: decentralisering, matproduktion, hela landet och trygghet för alla, men det går också att skönja en trötthet i väljarkåren över ytterkantspolitiken där Fremskrittspartiet, som är systerparti till Sverigedemokraterna, haft ett stort inflytande och satt politiska agendan i och utanför regeringsställning.

Fremskrittspartiet backar kraftigt i opinionsmätningarna och gick även bakåt i förra stortingsvalet. För de två systerpartierna Sverigedemokraterna och Sannfinländarna i Finland tycks partierna nått en platå efter 10 år av kraftig uppgång. Förra gången väljarströmmarna i Sverige riktades in mot mitten var inför och under Alliansregeringarna, men då var det Moderaternas kursändring från högerparti till ett bredare mittenparti som blev vinnaren. Efter de senaste 10 årens politiska ytterkantsfokusering har Centerpartiet stora möjligheter som socialliberalt mittenparti att i likhet med Senterpartiet i Norge bli väljarnas främsta alternativ.

Likheterna i politiken mellan det norska Senterpartiet och systerpartiet Centerpartiet är slående. Båda partierna arbetar för hela landet, för decentralisering, inhemsk matproduktion, effektiv klimatpolitik och trygghet. Med en trött Socialdemokrati som inte förmått förnya sin politik i takt med samhällsförändringen och ett Moderat parti som är redo att sälja ut åtminstone delar av sig till Sverigedemokraterna ligger fältet öppet för Centerpartiet och Annie Lööf.

När Senterpartiledaren Trygve Slagsvold Vedum svarade på frågan vad som gav framgången i de senaste norska valen var svaret enkelt, vi pratar om det som engagerar väljarna och vi gör det över en kopp kaffe.  Det är viktigt att det politiska samtalet utgår från ”vanliga” människors vardag och att partierna förmår sig att visa på lösningar och visioner och inte själva sälla sig till klagokören.

Centerpartiet har i motsats till flera andra svenska partier lyckats med att förnya politiken och förtydliga sitt uppdrag i svensk politik de senaste 10 åren. Detta bäddar för en spännande uppladdning inför riksdagsvalet 2022.  Under tiden så ska det bli intressant att följa den politiska utvecklingen i vårt grannland och Senterledaren med det Skaraborgsklingande efternamnet Vedum.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.