Måndag 3 oktober 2022

Populism ökar inte lantbrukets lönsamhet

Flera partier har i årets valrörelse valt att lyfta lantbruket, det är bra. Men populistiska utspel från framför allt KD men även M och SD förbättrar inga villkor eller lönsamhet för den hårt pressade lantbruksnäringen. I värsta fall kan resultatet bli det omvända.

Sveriges låga självförsörjningsgrad borde oroa varenda politiker. Ett land som inte kan föda sin egen befolkning är extra sårbart i kris- och krigstider. Kriget i Ukraina har inneburit chockpriser på drivmedel, el och gödning. Av prognoserna att döma har vi inte sett det värsta än. Osäkerheten inför nästa års odlingssäsong är stor både vad gäller tillgång och pris på insatsvaror. Centerpartiet har sedan kriget startade förhandlat fram två krispaket till lantbruket om totalt 2 miljarder. Efter att EU under juli månad beslöt att höja det maximala krisstödet per lantbruksföretag från 55 000 euro till 82 000 euro kräver nu Centerpartiet att ytterligare 400 miljoner tillförs för att Sverige ska utnyttja ramen, pengar som framför allt skulle gå till grisföretag. De tre högerpartierna har under året inte visat någon direkt egen initiativförmåga, i stället har partierna sällat sig till Centerpartiets krav.

M, KD och SD riktar hård kritik mot reduktionsplikten, dvs inblandningen av förnyelsebara bränslen i diesel. Partierna vill minska inblandningen, något som Centerpartiet motsätter sig med rådande krig i vårt närområde. För att minska importberoendet behöver snarare de förnyelsebara bränslena öka och den merkostnad som det innebär ska i stället hanteras med sänkt skatt på förnybart anser Centerpartiet. Södra skogsägarna som ägs av 50 000 skogsägare är långt framme för att satsa miljarder på att göra biodrivmedel från skogens restprodukter. Något som direkt ger nya intäktsmöjligheter för landets lantbrukare, men på grund av att M, KD och SD hotar reduktionsplikten tvekar nu Södra att göra investeringen.

M, KD och SD påstår sig vilja värna äganderätten. Dessa tre partiers toppkandidater i Skaraborg vill nu öppna för brytning av uran i Västgötabergen. Det skulle ta stora arealer åker, skog och bete ur produktion. Som markägare har du inget att säga till om mot gruvföretagens prospektering. Snarare lägger det en våt hand över lantbruksföretagens möjliga utveckling. Storskalig brytning av uran i Västgötabergens alunskiffer innebära dessutom miljö- och strålningsrisker som hotar människor och djurs hälsa.

Vart fjärde namn, 10 stycken, på Centerpartiets riksdagslista i Skaraborg är yrkesverksamma i lantbruket. På Moderaternas riksdagslista finns två lantbrukare som också är heltidspolitiker. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna saknar Skaraborgare som är yrkesverksamma i lantbruket på sina valsedlar. Under mandatperioden har Centerpartiet visat på flera viktiga förhandlingsframgångar för jord och skogsbruket, det hade kunnat bli fler, som ett uppluckrat strandskydd men det satte M, KD, SD tillsammans med Vänsterpartiet stopp för. Riksdagsledamoten Ulrika Heie (C) har bjudit in riksdagskandidaten Dan Hovskär (Kd) till debatt om jord och skogsbruket. Ett bra initiativ som Skaraborgsbygden kommer bevaka, det som behövs är politisk handlingskraft som agerar med bönders bästa för ögonen.

 

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.