Lördag 17 november 2018

Principiellt vägval av C

Nyligen gav Sveriges Television partiledarna möjlighet att i ”tal till nationen” ge sina visioner om Sverige år 2028.

Centerledaren Annie Lööf var en av talarna. Det mest intressanta med hennes anförande var med vilket engagemang, och med vilken tydlighet, som hon pekade ut den stora skiljelinjen i svensk och europeisk politik.

Hon inledde sitt tal med följande ord:

”Höstens val är ett vägval. Då väljer vi vilken riktning Sverige ska ta mot framtiden. Det finns krafter som vill backa bandet. Ta oss bakåt till en svunnen tid. Krafter som sprider hat, som sprider rädsla…. Vi ser hur främlingsfientliga krafter mobiliserar, och hur nazister vandrar öppet på våra gator.”

För henne är dessa frågor, inte vilka frågor som helst:

”Den kamp mellan värderingar som pågår i hela västvärlden, det är en kamp jag vägrar att förlora. För när misstro breder ut sig, behöver vi skapa tillit. När främlingsfientligheten börjar slå rot, behöver medmänskligheten växa. Och när slutenhet breder ut sig, måste samarbete vara vägen framåt …
När hat hotar att förpesta vårt land, måste vi våga stå upp mot dem som hatar. När parallella skuggsamhällen växer fram, när Sverige riskerar att delas, mellan dom som känner sig som en del av samhället och dom som står utanför. Då måste vi våga göra förändringar som håller ihop Sverige. Så du som känner oro, istället ska känna framtidstro”

Ord betyder någonting. Det finns all anledning för intresserade medborgare, politiker och media att notera centerledarens tydliga markering.

Just nu pågår en positionering inför riksdagsvalet den 9 september. Trots förhoppningar hos mången partistrateg, så är det uppenbart att valresultatet i riksdagsvalet kommer bli en rysare. I all synnerhet sedan den traditionella blockpolitiken krackelerar.

De båda stora partierna i Sverige har gjort gigantiska misstag när de låtit Sverigedemokraternas retorik forma de egna förslagen och det egna tonvalet. Det är ett tyvärr ett kalkeringspapper över vad vi tidigare sett ske i Danmark.

I det avseendet är Annie Lööf ett klart lysande undantag. Hon avslutade sitt tal till nationen med:

”Jag vill se ett samhälle som bygger på tillit, istället för misstro. Medmänsklighet istället för främlingsfientlighet. Samarbete istället för slutenhet. Vi står inför ett vägval. Och jag har valt min väg.”

Minns de orden när vägvalen ska göras, när medborgarna har lagt sina valsedlar på valdagen.

Partierna kommer tvingas till omprövningar och nya strategier för att forma ett stabilt regeringsunderlag. I en sådan process är det viktigt att man har varit tydlig redan före valdagen.

Det är klokt av Centerpartiet att visa var vattendelaren går i svensk politik. Ett kommande regeringsunderlag måste vila på solidaritet, rättvisa, medmänsklighet och tillit. Därmed utesluts regeringsalternativ som, aktivt eller passivt, bygger på stöd av Sverigedemokraterna.

Centerledaren har gjort en positionering som kommer få stor betydelse dagen efter valet, när nya samarbeten, med stor sannolikhet, måste till för att styra Sverige.

 

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.
  • vastaspojken

    Annie Lööf talade klokt men…..? Det samhälle som hon säger sig ha som mål, kräver samarbete. Det stenhårda blockpolitiken som inleddes med Maud Olofsson &Co måste brytas upp, för att få till stånd detta samarbete.Vad man än kan säga om vår nuvarande svaga regering, de har försökt att leda landet. Löfven gjorde tappra försök att få samarbete över blockgränsen, främst med C och L. Han avvisades skarpt. Annie L. sa i en intervju om statsministern ”Han verkar vara en karl som inte förstår ett nej!” Vi vet inte hur vår politiska situation sett ut utan Alliansen. Men nu vet vi vart den fört oss. Annie L. har en uppgift att fylla i Alliansen, nämligen att övertyga sina kamrater i M,L,Kd att Alliansen är död! Men tänk om hennes vision kunde bli sann!