Torsdag 28 september 2023

Reformagenda för Sverige

I veckan presenterade Annie Lööf en reformagenda för Sverige, viktiga reformer som Centerpartiet vill genomföra under nästa mandatperiod. I denna osäkra tid behövs nationell samling, förmåga att kompromissa och ansvarstagande.

Almedalsveckan i Visby innebar startskottet för årets valrörelse. Socialdemokraterna och Moderaterna har varit förvånansvärt sparsamma med politiska nyheter. Stoppa vinstuttag från privata friskolor var Socialdemokraternas tydligaste besked och Moderaternas största nyhet var att lova ett stopp för höjda skatter under nästa mandatperiod. Övriga budskap som levererades var kända ståndpunkter från de stora partierna. Moderatledaren berörde inte och slipper förvånande lätt undan frågan vilket inflytande Sverigedemokraterna ska ha över den ekonomiska politiken i en möjlig M, KD regering.

Under mandatperioden har oppositionspartierna i en gemensam budgetreservation visat enighet på några få ekonomiska områden, men det är inte detsamma som att förhandla fram en hel statsbudget. Sverigedemokraternas ekonomiska politik är dessutom mer lik Vänsterns och Socialdemokraternas än Moderaternas. Utöver hårdare kamp mot brottsligheten och en stramare migrationspolitik saknas oppositionens reformagenda för nästa mandatperiod. Det är långt till hur Allianspartierna förberedde sig innan maktövertagandet 2006.

Som ett liberalt, borgerligt mittenparti har Centerpartiet en nyckelposition i svensk politik, det är därför inte konstigt att angreppen på Centerpartiet haglar från högersidan nu. Situationen under Alliansregeringarna var den omvända då haglade angreppen från vänster på Centerpartiet. Politiskt arbete handlar om att i största möjliga mån få genomslag för sin politik, under de senaste 100 åren har tyngdpunkten på reformer legat i mitten av svensk politik och det har varit bra för landet. I det perspektivet är Annie Lööfs reformagenda för nästa mandatperiod intressant, då de sex politikområdena bör kunna samla ett brett stöd i riksdagen efter valet.

  • Stärka Sveriges försvarsförmåga och motståndskraft: med fokus på att ta Sverige in i Nato, höja försvarsanslagen och ett folkligt förankrat totalförsvar i Hela landet.
  • Få klimatomställning gjord: med krav på en ny bred energiöverenskommelse, fördubblad elproduktion och kraftig satsning på biobränslen.
  • Krafttag mot brottsligheten: där strängare straff, fler poliser kombineras med åtgärder riktade till barn och unga för att tidigt bryta mönster och sätta in resurser.
  • Skolan: med krav på att förbättra skolvalet och ställa högre kvalitetskrav i skolan.
  • Jämställdheten: med krav på höjda straff för sexual- och hedersbrott, trygga finansieringen av tjej och kvinnojourer och grundlagsskydda aborträtten.
  • Ekonomi: reformera budgetramverket som tryggar statens finanser, håll fast vid arbetslinjen och förbättra företagsklimat.

Centerpartiet var först ut av riksdagens partier att presentera en reformagenda för nästa mandatperiod, förhoppningsvis kommer fler partier att göra detsamma. I en vag förhoppning om att årets valrörelse höjer sig till en nivå att handla om värderingar och sakfrågor i stället för en tävling om vem tar vem.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.