Fredag 2 juni 2023

Regeringens vårbudget förvärrar krisen

Finansminister Elisabeth Svantesson målar en mörk bild av svensk ekonomi i regeringens vårbudget. Det är därför förvånande att regeringen inte använder de verktyg som finns för att dämpa inflationen.

Den snabba kostnadsstegringen undgår ingen, vare sig hushåll, företag eller offentligt finansierad verksamhet. Än så länge är dock effekterna på arbetsmarknaden relativt begränsade på grund av den eftersläpning som finns. Värst drabbad är hela byggsektorn där vi inte talar om någon normal inbromsning utan snarare om en tvärnit med tomma orderböcker. När regeringens vårbudget debatterades i riksdagen på måndagen varnade Centerpartiets ekonomiska talesperson Martin Ådahl för att det är farligt att i en ekonomisk kris vara så handlingsförlamad som den här regeringen är.

Regeringen lägger en mycket stram budget, det är i sig rätt att inte göra satsningar som späder på inflationen, men i denna exceptionella situation borde regeringen använda de verktyg som finns för att minska och lindra effekterna av inflationen. Arbetsmarknadens parter har så här långt i årets avtalsrörelse tagit ett stort ansvar och för första gången sedan 1990-talet kommer Sveriges löntagare få se sänkta reallöner under några år. Därför behöver också högerregeringen och Sverigedemokraterna ta sitt ansvar över den ekonomiska politiken och sänka de kostnader som kan bidra till att dämpa inflationen.

Centerpartiet lyfte i riksdagsdebatten fram flera förslag som alla skulle bidra till att kyla ner inflationen och minska riskerna för snabbt stigande arbetslöshet. Bland förslagen finns krav på sänkta arbetsgivaravgifter för att göra det billigare att anställa, här har dock regeringen visat på motsatsen då den kraftigt ökade arbetsgivaravgiften och fördyrade för arbetsgivare att anställa unga den 1 april i år. Martin Ådahl lyfte även fram förslag om stöd för energieffektiviseringar för att installera värmepumpar och solceller som sammantaget är bra både för klimatet, hushållens ekonomi och som är inflationshämmande.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, varnar för att det akut kommer fattas 24 miljarder för att klara välfärdsuppdraget. Ska kommuner och regioner klara det utan kraftiga skattehöjningar innebär det att omfattande uppsägningar är att vänta, i första hand kommer detta gå ut över verksamheter som berör barn, äldre och sjuka.  I riksdagsdebatten framkom det att Centerpartiet i sin alternativa vårbudget kommer föreslå mer pengar till kommuner och regioner.

I valrörelsen lyfte Ulf Kristersson ofta och gärna fram att på hans sida i politiken är man överens i de stora och viktiga frågorna. Efter att en åttondel passerat av mandatperioden har det blivit allt tydligare att det uttalandet vilade på en bräcklig grund. Sprickorna i regeringssamarbetet har den senaste tiden kommit alltmer i offentlighetens ljus, framför allt gäller detta i synen på skatte- och klimatpolitiken. Av alla de vallöften som levererades innan valet syns inte mycket i konkret regeringspolitik. I ett läge med både en ekonomisk kris och klimatkris kan vi under ytan ana en begynnande regeringskris.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.