Onsdag 26 juni 2019

Rimlig nivå i Vänern

Vänern är EU:s största insjö. Ett innanhav som är förbundet med det riktiga havet genom Göta Älv. Endast Ladoga och Onega är större insjöar i vår världsdel Europa.

Vänern är av riksintresse för såväl turism och det rörliga friluftslivet som för yrkesfisket. Dessutom är sjön Sverige största vattenkraftmagasin.

300 000 människor bor runt Vänern. Och närmare 800 000 människor runt Vänern och utmed Göta Älv är beroende av sjön för sitt dagliga dricksvatten.

Kommande år sker en rad satsningar som berör Vänern och Göta Älv. I den nya nationella infrastrukturplanen för vägar, järnvägar och sjöfart har äntligen nya slussar i Göta älv vid Trollhättan kommit med. Det är en helt nödvändig satsning för att säkerställa en fortsatt, och utvecklad, frakttrafik till och från Vänern.

Dessutom sker insatser för skredsäkring utmed Göta älv, muddringsarbeten i Göteborgs hamn och åtgärder för att säkerställa dammar i Lilla Edet och i Vargön.

Allt detta hänger ihop med Vänern.

Det krävs en nationell samordning av detta. Dels för att trygga själva ekosystemet Vänern, med en fortsatt biologisk mångfald av djur och växter. Men också för att trygga vattenförsörjningen för alla människor och företag. Och slutligen för att trygga en miljövänlig utvecklad frakttrafik på EU:s största insjö.

Problemet är i nuläget de låga vattennivåerna. Det har inte varit så låga vattennivåer i Vänern på 15 år. Förra veckan var Vänerns vattenstånd 43,80 meter över havet. Det är samma nivå som referensytan på sjökortet. Men normalt ska vattennivån vara minst en halv meter högre. Medelvattenståndet för Vänern är 44,33 meter över havet.

Därför har Sjöfartsverket sänkt djupgåendet för fartyg som passerar Trollhätte kanal två gånger i år. I slutet av september sänktes djupgåendet för fartyg från 5,40 meter till 5,30 meter. Den 10 oktober sänktes djupgåendet ytterligare, till 5,25 meter. Även hösten och vintern 2016/17 sänktes djupgåendet till 5,30 meter.

Detta är mycket allvarligt. För rederierna innebär detta att fartygen får lasta mellan 100 och 150 ton mindre per last.

Problemet är att Vänern måste fortsätta tappas på vatten, annars finns stora risker för skred längs Göta älv samt saltvatteninträngning i Göteborgs stads dricksvattensystem.

Det är bra att vänerkommuner och länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland nu enats om en särskild Vänerdelegation som ska ta fram en ny tappningsstrategi och åstadkomma en nationell samordning kring Vänern.

Efter översvämningarna, för tio år sedan, infördes en frivillig överenskommelse om hur de högsta vattennivåerna skulle sänkas. Den innebär att man tappar Vänern på vatten även när nivån är halvhög. Konsekvensen är att medelvattenståndet har sjunkit i Vänern med drygt 15 centimeter och naturliga variationer mellan högt och lågt vatten uteblir. Det senare till allvarligt förfång för växter och djur som är beroende av varierande vattennivåer.

Det brådskar att ta tag i dessa frågor.

Sommarens torka har gjort det extra tydligt att konsekvenserna av låga vattennivåer i Vänern är allvarliga. Nu måste det fram en plan för att höja vattennivån i sjön – och dessutom låta den variera.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.