Onsdag 19 februari 2020

Ropen skalla – tidig post åt alla

Vi lever i en tid där högt miljömedvetande är en självklarhet. Dessutom att effektivisering handlar om samplanering och samordning.

Men inom området ”distribution av brev, försändelser och tidningar” är det mer än lovligt snurrigt. Istället för att samordna utkörning av post och tidningar så att alla får dessa tidigt på dagen, så kör ett antal olika distributionsföretag runt på samma vägar för att dela ut olika försändelser.

Det är inte rimligt ut miljösynpunkt. För alla inblandade parter vore det betydligt smartare att tidningar och post samdistribueras. Trots detta tycks riksdagsledamöterna ha förtvivlat svårt att se till att så blir fallet.

Men det har gjorts försök. Riksdagens trafikutskott beslöt till exempel i ett betänkande 2014/2015 att man måste gå i bott med denna fråga. Utskottet konstaterar ”stora ekonomiska fördelar” och ”miljövinster” med samdistribution av dagspress och post. Dessutom markerar riksdagens trafikutskott att ”tidningarnas leveranstidpunkt borde vara utgångspunkt för en eventuell samdistribution”.  I klartext menade riksdagens trafikutskott att posten ska komma ut på morgonen.

Fråga måste ställas; Varför ska det vara så förtvivlat svårt för posten att delas ut morgon, eller åtminstone tidig förmiddag, till alla hushåll?

I postförordningen stadgas att utdelningar av post ska ske varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan. Till detta kommer att minst 85 procent av posten ska levereras över en natt,

Men detta direktiv har fått till följd att PostNord delar ut posten senare och senare till sina kunder. Samtidigt gör PostNord så att man tömmer sina postlådor tidigare och tidigare. Allt för att tjäna tiden däremellan, och klara målet om att minst 85 procent ska levereras över en natt.

Detta är vanvett. Det är fullständigt orimligt att få sin post fyra på eftermiddagen. All post ska vara utdelad på morgonen, eller åtminstone tidig förmiddag.

När denna fråga prövades i riksdagen för några år sedan, så anfördes till och med den, milt uttryckt, bisarra uppfattningen, att konsekvensen av att skärpa kraven på morgonutdelning också måste vägas mot statsanställdas arbetsmiljö!

Nu är det trots allt så att posten inte är den enda samhällsservice som förväntas fungera tidig morgon. Detta är en självklarhet inom vården, polisen, räddningstjänsten och många andra områden. Det är självklart inte mer synd om postanställda som får dela ut posten i ottan.

Det är hög tid att riksdagen skyndsamt justerar riktlinjerna för Post- och telestyrelsen (och därmed också vidare till PostNord) så att det blir tydligt att posten ska ha morgonutdelning till alla medborgare i Sverige. Detta oavsett om posten i framtiden ska delas ut fem dagar i veckan eller tre dagar i veckan.

Med utdelning av dagspress och tidningar så blir dessutom totalekonomin för detta bättre. För PostNord och för alla andra.

Detta är en fråga som riksdagsledamöterna från Skaraborg måste engagera sig i. Det är oacceptabelt att medborgare, runt om i Skaraborg, får vänta till sen eftermiddag för post och tidningar.

Det är dags att agera.
Ropen skalla – tidig post till alla.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.