Torsdag 30 mars 2023

Säffle nästa!

Fram till början av december kan alla som önskar följa Centerpartiets process att välja ny partiledare. Att det sker öppet är unikt bland de svenska partierna, för Centerpartiet är det andra gången det sker.

På en extra partistämma den 2 februari kommer Centerpartiet att välja ny partiordförande. Under några veckor reser valberedningens tre kandidater, Daniel Bäckström Säffle, Elisabeth Thand Ringqvist Stockholm samt Muharrem Demirok Linköping runt i landet och möter medlemmar och sympatisörer. De deltar i offentliga utfrågningar som går att ta del av på webben och i sociala medier. Kandidaterna togs fram av valberedningen efter att medlemmar och organisationsled i centerrörelsen haft möjligheten att nominera in partiledarkandidater. Efter att Centerpartiet i årets val tappade väljare i många landsbygdskommuner, förlorade inflytande kommunalt och blev utan riksdagsledamot i flera landsbygdsvalkretsar är förväntningarna högt ställda på nästa partiledare.

Sedan flera decennier ökar ojämlikheten över landet. Befolknings- och skattetillväxten sker i huvudsak i och kring de stora städerna. Det skapar problem i många landsbygdskommuner med en åldrande befolkning och svårigheter med kompetensförsörjning. Landsbygdens befolkning som nästan uteslutande saknar alternativ till bilen har under årtionden fått se det finmaskiga vägnätet bli allt sämre och skenande drivmedelskostnader ta en allt större del av inkomsten. För jord- och skogsbrukare har äganderätten blivit alltmer inskränkt och det är en upplevd byråkratisering med ständigt nya regler och lagar att förhålla sig till. Riksmedia och public servicebevakning av livet utanför storstäderna har minskat, det späder på den upplevda ojämlikheten och känslan av landsbygden som det glömda Sverige.

De är tre bra slutkandidater som turnerar från norr till söder. En av dem, Daniel Bäckström särskiljer sig från de övriga. Han är den som bäst kan sätta ord på det glömda eller snarare undangömda Sverige. Innan han 2014 blev riksdagsledamot var han under flera år en omtyckt kommunstyrelseordförande i Säffle. Han har själv fått sitta och brottas med den lilla kommunens svårigheter att klara sitt uppdrag. Daniel Bäckström utstrålar tryggheten själv, i riksdagen har han arbetat med försvars- och säkerhetspolitik och han har ett stort förtroende i andra partier. Centerpartiet har sina rötter i Hela Sverige, fram till för 20 år sedan fanns i princip en lokal parti-, kvinnoförening i varje socken. En decentraliserad partiorganisation gjorde att örat låg nära marken. Daniel Bäckström är den av kandidaterna som tydligast lyft behovet av en stärkt partiorganisation och i en tid när många upplever att politiken fjärmar sig från verkligheten är det rätt väg att gå.

Under Annie Lööfs ledning har Centerpartiet gjort viktiga och nödvändiga förflyttningar politiskt. Den ideologiska kompassen har blivit tydlig, idag attraherar partiet ungefär lika många väljare i alla åldersgrupper och i storstäderna har Centerpartiet sin starkaste position sedan början av 1980-talet. Det blir en viktig uppgift för en ny partiledare att förvalta den framgången. Daniel Bäckströms inkluderande och inlyssnande ledarskap och förmåga att samla goda krafter runt sig kvalificerar honom för uppgiften som nästa partiledare.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.