Torsdag 28 september 2023

Saknar Glasnost och Perestrojka

1998 – 2008 hade jag uppdrag att leda bistånd och demokratiutveckling i Ryssland, det blev cirka 100 arbetsresor under dessa år. Då fanns hopp om ett annat Ryssland, idag känns det nattsvart.

Fram till och med 2005 var jag koordinator för dåvarande Kooperation Utan Gränser (idag We effect) ryska biståndsverksamhet. 2006 – 2008 hade jag ett mindre uppdrag med föreläsningar för studenter och ledde ett demokratiprojekt för att knyta kontakter med oppositionen i Ryssland. Ofta hör jag människor som diskuterar kriget och situationen i Ryssland säga, kan man inte bara få bort Putin så kriget och förtrycket kan få ett slut. Så enkelt är det dock inte och svaret finns i 1900-talets ryska historia.

En hel omvärld såg förvånat på när Michail Gorbatjov i mitten av 1980-talet som ny president i Sovjetunionen lanserade de stora och nödvändiga reformerna Perestrojka och Glasnost, ekonomiska reformer samt öppenhet och yttrandefrihet. Det skedde i en tid när Sovjetunionens ekonomi var på väg att kollapsa. De följande åren blev dramatiska, 1991 föll Sovjetunionen samman och helt plötsligt återuppstod ett antal nya självständiga stater, bland annat de Baltiska länderna, Ukraina, Belarus och Moldavien. Europa hade fått en ny karta. För invånarna i Ryssland, innebar 1980 och 1990-talet ekonomisk misär, brist på varor, men framför allt en knäckt självbild av det stora starka Sovjetunionen. En självbild som alla medborgare i Sovjetunionen fostrats i genom kommunistpartiets propagandaverktyg, ungdomsorganisationen Komsomol. Vars uppgift var att i en fosterländsk anda skapa lojala medborgare. Genom Komsomol öppnades dörrar för framtida karriär. Helt plötsligt föll allt detta samman, ilska och besvikelse riktade sig mot det politiska ledarskapet. När Vladimir Putin kom till makten 2000 togs det mot positivt av gemene ryss och under hans första år skedde heller inga stora förändringar mot väst.

2005 bildade det Putin-trogna partiet Förenade Ryssland sitt ungdomsförbund, Putinjugend (ry Nasji). Till sin struktur och uppgift liknar det Komsomol som upplöstes vid Sovjetunionens fall. Ett verktyg för att stärka den nationalistiska andan och skapa ett vi mot dom, Ryssland mot fientliga väst. På 1990-talet bildades flera icke statliga organisationer i Ryssland. I den mån de fortfarande existerar tvingas de agera som språkrör för Förenade Ryssland och Kreml annars är repressalier att vänta. Idag finns ingen fri press, ingen opposition som kan verka, allt styrs med järnhand från Kreml, som det gjorde under Sovjettiden. Ryssland har aldrig varit en demokrati, även om små staplande försök gjordes på 1990-talet. Det kommer ta generationer att bygga en demokrati om det någonsin kommer att gå. Den 1 september får de ryska gymnasieeleverna nya historieböcker detta för att berättiga Kremls omskrivna historiebeskrivning och syftet med att införliva Ukraina i Ryssland. Nyligen varnade Gudrun Persson, expert på rysk utrikes och säkerhetspolitik vid FOI, i en DN intervju för att Ryssland aldrig kommer ge sig.  Det är därför som kriget i Ukraina handlar om så mycket mer än bara Ukrainas suveränitet, det handlar om din, våra barn och barnbarns frihet i Sverige och Europa och den kampen har bara börjat.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.