Måndag 26 juli 2021

Sammanbrottet hotar framtida allianssamarbete

I veckan stod det klart att det inte blir en bred parlamentarisk överenskommelse i migrationsfrågan. Att Sverigedemokraterna skulle hoppa av var föga överraskande med dess rötter och historia, mer beklagligt är då att Moderaterna inte förmådde sig att stå upp för medmänsklighet, humanitet och den fria asylrätten. Alltför ofta när migrationspolitiken diskuteras så sker det på ett abstrakt plan i form av siffror och mål, istället för att prata om vad det handlar om, nämligen medmänniskor. Akut behövande barn, kvinnor och män som är på flykt från krig, förföljelse, katastrofer som få svenskar ens kan föreställa sig.

Att det finns stora problem i den förda integrationspolitiken, i alltför många enskilda fall ett misslyckande, kan alla skriva under. Det ska inte blandas samman med migrationsfrågan, integrationsmisslyckandet måste hanteras i särskild ordning. För att snabba på integrationen behöver processen kring uppehållstillstånd kortas, vägen till arbete snabbas upp t.ex. ge tillfälliga arbetstillstånd i väntan på uppehållstillstånd, krav på att snarast lära sig svenska och tydlighet i att det är svenska lagar och regler som ska följas.

Centerpartiet har i migrationssamtalen varit redo att söka kompromisser som skulle garantera och kombinera medmänsklighet och humanitet med krav på ordning och reda här gjorde partiets förhandlare Jonny Cato ett bra arbete som dock inte nådde ända fram. Inom ramen för januariavtalet kommer med största sannolikhet en proposition komma till riksdagen, dock utan att samla den breda majoriteten bakom sig som förhindrar osäkerhet vid ändrade majoritetsförhållanden efter nästa riksdagsval. Det var också anledningen till att Moderaterna/Alliansregeringen sökte stöd och gjorde upp med Miljöpartiet 2011 kring migrationspolitiken.

De Nya Moderaterna under Fredrik Reinfeldts ledning hade en tydlig liberal agenda för Sverige. Alliansen hade sannolikt inte varit möjlig att åstadkomma utan Moderaternas omdaning. Därför är det beklagligt att partiledaren Ulf Kristersson väljer en helt annan väg, istället för att söka sig mot mitten och blocköverskridande uppgörelser lutar han sig mot Sverigedemokraterna. Ett uttalat populistiskt parti med en politik som är höljt i dunkel, detta parti är Ulf Kristersson och dagens moderater redo att budgetsamarbeta med. I Skaraborgs kommuner finns sedan länge flera väl fungerande alliansstyrda samarbeten med moderata kommunstyrelseordföranden. I Västra Götalandsregionen har Johnny Magnusson (M) regionstyrelsens ordförande fått ett mångårigt regeringssamarbete att fungera mellan Alliansens borgerliga partier och Miljöpartiet. Den gemensamma nämnaren för dessa Allianssamarbeten är tilltro och en liberal kompass.  Moderaterna på riksplan behöver välja väg, Fredrik Reinfeldt förde Moderaterna till historiska valframgångar och höll distansen till Sverigedemokraterna. Ulf Kristersson riskerar att för lång tid sätta punkt för Allianssamarbete, avhoppet från migrationsförhandlingarna bådar inte gott.

  • Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är Skaraborgsbygdens ledarsidas uppfattning i en fråga.